کد خبر: 212586 A

در سمینار قزاقستان تصویب شد؛

در این سمینار دوره محرومیت ورزشکاران خاطی از ۲ سال به ۴ سال افزایش یافت که از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی در مورد برخی موارد خاص(برخی کدهای ضد دوپینگ) به اجرا در خواهد آمد.

فدراسیون بین المللی وزنه برداری دوره محرومیت وزنه برداران دوپینگی را از دو سال به ۴ سال افزایش داد.

به گزارش ایلنا، فدراسیون بین المللی وزنه برداری در راستای برنامه های مبارزه با دوپینگ، سمیناری با حضور ۷۰ شرکت کننده در آلماتی قزاقستان برگزار کرد.

در این سمینار سخنرانان در مورد مباحثی همچون راهبردهای جدید فدراسیون بین المللی وزنه برداری(IWF) برای مبارزه با دوپینگ، قوانین و مقررات سال ۲۰۱۵ و همچنین قوانین جدید داوا(ستاد بین المللی مبارزه با دوپینگ) بحثکردند.

کارشناسان همچنین در مورد جنبه های مهم کنترل دوپینگ و راه های جدید مبارزه با استفاده از مواد ممنوعه به ایراد سخنرانی پرداختند.

یکی از مهمترین ترین موارد مطرح شده در این سمینار افزایش دوره محرومیت ورزشکاران خاطی از ۲ سال به ۴ سال است که از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی در مورد برخی موارد خاص(برخی کدهای ضد دوپینگ) به اجرا در خواهد آمد.

در این سمینار علاوه بر اعضای فدراسیون وزنه برداری قزاقستان، مربیان وزنه برداری، ورزشکاران، معلمان و دانش آموزان آکادمی ورزش قزاقستان و همچنین دکتر تاماش آیان رییس فدراسیون بین المللی وزنه برداری حضور داشتند.

فدراسیون بین المللی وزنه برداری در جریان رقابت های جهانی ۲۰۱۴ در آلماتی قزاقستان(۱۷ آبان) دو سمینار آموزشی دیگر در راستای مبارزه با دوپینگ برگزار خواهد کرد.

دانش آموزان دوپینگ رقابت فدراسیون وزنه برداری قزاقستان قوانین و مقررات وزنه برداری سال افزایش سمینار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر