کد خبر: 189914 A

طی حکمی از سوی محمود گودرزی؛

محمود گودرزی طی حکمی احمد حسین زادگان را به عنوان سرپرست فدراسیون آماتوری ورزش کارگری منصوب کرد.

احمد حسین زادگان طی حکمی از سوی وزیر ورزش وجوانان به عنوان سرپرست فدراسیون آماتوری ورزش کارگری انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، محمود گودرزی طی حکمی احمد حسین زادگان را به عنوان سرپرست فدراسیون آماتوری ورزش کارگری منصوب کرد.

در قسمتی از حکم گودرزی به حسین زادگان آمده است: بنا به پیشنهاد وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تجارب جنابعالی در امر ورزش و به استناد اختیارات تبصره ۳ ماده ۱۶ اساسنامه فدراسیون آماتوری ورزش کارگری، به موجب این حکم به عنوان سرپرست فدراسیون آماتوری ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه این حکم تاکید می کند، لازم است ضمن هماهنگی با وزارت ورزش و جوانان و حداکثر ظرف مدت ۶ ماه مقدمات برگزاری انتخابات این فدراسیون را فراهم کنید.

قبل از حسین زادگان، مصطفی کارخانه سرپرست این فدراسیون آماتوری ورزش کارگری بود.

انتخابات جمهوری اسلامی ایران کار و رفاه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان وزیر ورزش و جوانان ورزش کارگری فدراسیون سرپرست آماتوری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر