ایلنا: وزیر ورزش و جوانان در مورد حمایت از گزینه ریاست فدراسیون فوتبال و همچنین پرونده ویلموتس توضیحات مهمی ارائه داد.