کد خبر: 794058 A

معاون پیشین باشگاه استقلال در خصوص مسائل تیم استقلال در زمان حضورش توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، پندار توفیقی در گفت‌وگو با رادیو ورزش درباره اظهارات علی خطیر، معاون مستعفی باشگاه استقلال در رابطه با اجاره ورزشگاه مرغوبکار اظهار داشت: چون این موضوع به قبل از سال 93 بازمی‌گردد، بهتر است مدیران وقت توضیح بدهند. زمانی که ما اضافه شدیم، مرغوبکار اجاره داده شده بود. من در جریان جزئیات اجاره مرغوبکار نیستم.

وی درباره پرونده جدایی مامه تیام از استقلال تصریح کرد: در یک سال اخیر ترجیح دادم به خاطر شرایط استقلال سکوت کنم و حرفی نزنم. زمانی که تیام را در زمستان سال 96 به استقلال اضافه کردیم، خیلی از بازیکنان خارجی کاندیدای حضور در این تیم بودند، اما دلال‌ها آنها را فراری می‌دادند. در آن زمان، ایجنتی به نام شرمان، تیام را پیدا کرد. ما این بازیکن را در دو سه کشور جابه‌جا کردیم تا دلال‌ها او را پیدا نکنند. تیام ساعت 22:30 شب وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شد و تا ساعت 3:30 بامداد با او نشستیم و در نهایت قرارداد بستیم.

معاون پیشین باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: تیام تحت هیچ شرایطی حاضر نبود که بیشتر از نیم‌فصل در استقلال بماند، اما با او قرارداد یک سال و نیمه بستیم. مبلغ قرارداد برای یک نیم‌فصل 300 هزار دلار و برای فصل آینده‌اش 700 هزار دلار بود. بندی در قرارداد تیام نوشته شد که بازیکن می‌تواند تا پایان فصل با پرداخت 200 هزار دلار و با داشتن پیشنهاد بالای 400 هزار دلار از استقلال جدا شود و این جدایی دقیقاً برای پایان فصل خواهد بود. در واقع فرصتی برای تیام مهیا نکردیم که بین دو فصل یا زمان پنجره باز نقل و انتقالات بتواند جدا شود، یعنی شب بازی با ذوب‌آهن در لیگ قهرمانان آسیا آخرین بازی بود که تیام فرصت داشت با دادن 200 هزار دلار و با پیشنهاد 400 هزار دلاری برود.

توفیقی تصریح کرد: پس از آن، بارها مصاحبه کردم و گفتم که تیام بازیکن استقلال است و نمی‌تواند جدا شود. تیام و ایجنت او به این جمع‌بندی رسیده بودند و حتی زمانی که پیشنهاد از کویت برای تیام رسید، گفتیم که او بازیکن استقلال است و از موعد جدایی‌اش طبق بند قرارداد او، گذشته است. در اردوی استقلال در ترکیه، بیشتر با سرور جپاروف مذاکره می‌کردیم، چون قراردادش تمام شده بود. جالب است که ایجنت جپاروف و تیام در آن مقطع یک نفر بود! در همان هتلی که بودیم، مارکوس نیومایر و در ادامه الحاجی گرو به ما معرفی شدند که هر دو را ریجکت کردیم.

پندار توفیقی در گفت‌وگو با رادیو ورزش درباره اظهارات علی خطیر، معاون مستعفی باشگاه استقلال در رابطه با اجاره ورزشگاه مرغوبکار اظهار داشت: چون این موضوع به قبل از سال 93 بازمی‌گردد، بهتر است مدیران وقت توضیح بدهند. زمانی که ما اضافه شدیم، مرغوبکار اجاره داده شده بود. من در جریان جزئیات اجاره مرغوبکار نیستم.

وی درباره پرونده جدایی مامه تیام از استقلال تصریح کرد: در یک سال اخیر ترجیح دادم به خاطر شرایط استقلال سکوت کنم و حرفی نزنم. زمانی که تیام را در زمستان سال 96 به استقلال اضافه کردیم، خیلی از بازیکنان خارجی کاندیدای حضور در این تیم بودند، اما دلال‌ها آنها را فراری می‌دادند. در آن زمان، ایجنتی به نام شرمان، تیام را پیدا کرد. ما این بازیکن را در دو سه کشور جابه‌جا کردیم تا دلال‌ها او را پیدا نکنند. تیام ساعت 22:30 شب وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شد و تا ساعت 3:30 بامداد با او نشستیم و در نهایت قرارداد بستیم.

معاون پیشین باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: تیام تحت هیچ شرایطی حاضر نبود که بیشتر از نیم‌فصل در استقلال بماند، اما با او قرارداد یک سال و نیمه بستیم. مبلغ قرارداد برای یک نیم‌فصل 300 هزار دلار و برای فصل آینده‌اش 700 هزار دلار بود. بندی در قرارداد تیام نوشته شد که بازیکن می‌تواند تا پایان فصل با پرداخت 200 هزار دلار و با داشتن پیشنهاد بالای 400 هزار دلار از استقلال جدا شود و این جدایی دقیقاً برای پایان فصل خواهد بود. در واقع فرصتی برای تیام مهیا نکردیم که بین دو فصل یا زمان پنجره باز نقل و انتقالات بتواند جدا شود، یعنی شب بازی با ذوب‌آهن در لیگ قهرمانان آسیا آخرین بازی بود که تیام فرصت داشت با دادن 200 هزار دلار و با پیشنهاد 400 هزار دلاری برود.

توفیقی تصریح کرد: پس از آن، بارها مصاحبه کردم و گفتم که تیام بازیکن استقلال است و نمی‌تواند جدا شود. تیام و ایجنت او به این جمع‌بندی رسیده بودند و حتی زمانی که پیشنهاد از کویت برای تیام رسید، گفتیم که او بازیکن استقلال است و از موعد جدایی‌اش طبق بند قرارداد او، گذشته است. در اردوی استقلال در ترکیه، بیشتر با سرور جپاروف مذاکره می‌کردیم، چون قراردادش تمام شده بود. جالب است که ایجنت جپاروف و تیام در آن مقطع یک نفر بود! در همان هتلی که بودیم، مارکوس نیومایر و در ادامه الحاجی گرو به ما معرفی شدند که هر دو را ریجکت کردیم.

پندار توفیقی در گفت‌وگو با رادیو ورزش درباره اظهارات علی خطیر، معاون مستعفی باشگاه استقلال در رابطه با اجاره ورزشگاه مرغوبکار اظهار داشت: چون این موضوع به قبل از سال 93 بازمی‌گردد، بهتر است مدیران وقت توضیح بدهند. زمانی که ما اضافه شدیم، مرغوبکار اجاره داده شده بود. من در جریان جزئیات اجاره مرغوبکار نیستم.

وی درباره پرونده جدایی مامه تیام از استقلال تصریح کرد: در یک سال اخیر ترجیح دادم به خاطر شرایط استقلال سکوت کنم و حرفی نزنم. زمانی که تیام را در زمستان سال 96 به استقلال اضافه کردیم، خیلی از بازیکنان خارجی کاندیدای حضور در این تیم بودند، اما دلال‌ها آنها را فراری می‌دادند. در آن زمان، ایجنتی به نام شرمان، تیام را پیدا کرد. ما این بازیکن را در دو سه کشور جابه‌جا کردیم تا دلال‌ها او را پیدا نکنند. تیام ساعت 22:30 شب وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شد و تا ساعت 3:30 بامداد با او نشستیم و در نهایت قرارداد بستیم.

معاون پیشین باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: تیام تحت هیچ شرایطی حاضر نبود که بیشتر از نیم‌فصل در استقلال بماند، اما با او قرارداد یک سال و نیمه بستیم. مبلغ قرارداد برای یک نیم‌فصل 300 هزار دلار و برای فصل آینده‌اش 700 هزار دلار بود. بندی در قرارداد تیام نوشته شد که بازیکن می‌تواند تا پایان فصل با پرداخت 200 هزار دلار و با داشتن پیشنهاد بالای 400 هزار دلار از استقلال جدا شود و این جدایی دقیقاً برای پایان فصل خواهد بود. در واقع فرصتی برای تیام مهیا نکردیم که بین دو فصل یا زمان پنجره باز نقل و انتقالات بتواند جدا شود، یعنی شب بازی با ذوب‌آهن در لیگ قهرمانان آسیا آخرین بازی بود که تیام فرصت داشت با دادن 200 هزار دلار و با پیشنهاد 400 هزار دلاری برود.

توفیقی تصریح کرد: پس از آن، بارها مصاحبه کردم و گفتم که تیام بازیکن استقلال است و نمی‌تواند جدا شود. تیام و ایجنت او به این جمع‌بندی رسیده بودند و حتی زمانی که پیشنهاد از کویت برای تیام رسید، گفتیم که او بازیکن استقلال است و از موعد جدایی‌اش طبق بند قرارداد او، گذشته است. در اردوی استقلال در ترکیه، بیشتر با سرور جپاروف مذاکره می‌کردیم، چون قراردادش تمام شده بود. جالب است که ایجنت جپاروف و تیام در آن مقطع یک نفر بود! در همان هتلی که بودیم، مارکوس نیومایر و در ادامه الحاجی گرو به ما معرفی شدند که هر دو را ریجکت کردیم.

وی در واکنش به این سؤال که آیا گرو و نیومایر توسط وینفرد شفر معرفی شده بودند، گفت: بله، بازیکنان خارجی را خود شفر معرفی می‌کرد. ما گرو و نیومایر را ریجکت و روی جپاروف و بازگشت تیام زوم کردیم. جپاروف درخواست قرارداد سه ساله با مبلغ 500 هزار دلار برای هر سال کرده بود. دست نوشته‌هایی از آنها گرفتم تا به هیئت مدیره ارائه کنم. البته مایل به این کار نبودم، اما در صورت موافقت آنها، باید چنین می‌کردیم. البته توصیه نمی‌کردیم که با جپاروف در این سن و سال چنین قراردادی ببندیم. در جلسه هیئت مدیره گفتم تیام هم بازیکن استقلال است و نمی‌تواند جدا شود. بندی که دوستان مدام عنوان می‌کردند که تیام براساس آن جدا شده است، برای روز آخر مسابقات بود، نه فاصله دو فصل یا زمان نقل و انتقالات. مدیران باشگاه بعد از ما طبق آنچه که شنیدیم و نمی‌دانم چقدر صحت دارد، تیام را با مبلغ 350 هزار دلار فروختند.

معاون پیشین باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: تیام تا زمانی که فرصت جدایی داشت، اقدامی نکرده بود. پس از آن فشار هواداران بود که می‌خواستند تیام برگردد. دلالی که در بازی با الهلال عربستان در کویت اضافه شده بود، زیر پای او نشست تا از استقلال جدا شود. این دوستی که در موردش صحبت می‌کنید، با من تماس گرفت و گفت ایجنت تیام از این به بعد من هستم! شفر مخالف این مسئله بود. با تیام تماس گرفتم و گفت، بله، این آقا ایجنت من است. تیام گفت 700 هزار دلار برای سال دوم قراردادش کم است و خواست آن را زیاد کنیم. ما گفتیم قرارداد داری و باید برگردی. در ادامه، رضا افتخاری (مدیرعامل وقت باشگاه استقلال) پیشنهاد داد برای خوابیدن جو و اینکه فشار هوادار و سرمربی زیاد بود، به ترکیه سفر کنیم. ما به همراه شخصی به نام عبدیان و همچنین افتخاری برای تیام و ایجنتی که معرفی کرده بود، هتل گرفتیم. وقتی به هتل رفتیم، تیام نیامده بود و همین دوستی که اشاره کردم، خودش را نماینده تیام معرفی کرد. در همان جا با تیام تماس تصویری برقرار کردیم و دوباره درخواست کرد که مبلغ قراردادش را بالا ببریم. ما هم به صورت غیررسمی گفتیم قراردادش 800 هزار دلار خواهد شد و در صورتی که استقلال قهرمان آسیا شود و او بازیکن تأثیرگذاری باشد، یکسری آپشن‌های دیگر در نظر خواهیم گرفت. اعداد این آپشن‌ها دقیق در خاطرم نیست، اما دست‌نویس آن را دارم. در قراردادش نوشته بودیم که برای هر گل هزار دلار می‌گیرد. البته سقف تعیین کرده و برای 10 گل 10 هزار دلار در نظر گرفته بودیم.

توفیقی با بیان اینکه تیام به لحاظ حقوقی نمی‌توانست از استقلال جدا شود، گفت: وقتی در مقطعی تیام نمی‌توانست 200 هزار دلار بدهد و برود، مفهومش حرف ما بود که بازیکن استقلال است. تعبیر ما قانونی بود. دوستان در ادامه از بند قرارداد تیام استفاده کرده و 350 هزار دلار بابت انتقال او گرفتند و از ترانسفر دوم او به یک تیم ترکیه‌ای، باز هم پول گرفتند. بنابراین، حرف ما درست بود که تیام بازیکن استقلال است. نظر باشگاه و تشخیص سرمربی بود که نیومایر و گرو بیایند. شاید فکر می‌کردند این دو جانشینان خوبی برای جپاورف و تیام خواهند شد، دو بازیکنی که با توجه به وضعیت‌شان در استانبول آنها را ریجکت کرده بودیم. البته زمستان همان سال طبق نظر سرمربی مذاکراتی با گرو انجام داده بودیم که به توافق نرسیدیم. نیومایر اصلاً مورد تأیید ما نبود، چون روزمه‌ای برای آمدن به استقلال نداشت و قبل از آمدن به استقلال اصلاً بازی رسمی نکرده بود. فردای روزی که از ترکیه برگشتیم و تغییر و تحولاتی که در باشگاه صورت گرفت، احساس کردیم دوستان با توجه به تصور اینکه تیام ناز می‌کند، به این جمع‌بندی رسیدند که درآمدزایی کنند. تیام و سیدمجید حسینی با توجه به حضور استقلال در آسیا طلایی بودند. حسینی با مبلغ 100 هزار دلار و پس از کسب رضایت باشگاه می‌توانست جدا شود. در ادامه دیدید که باشگاه ترکیه‌ای برای جذب حسینی 650 هزار دلار به استقلال پرداخت کرد. جدایی تیام و حسینی اتفاق نامیمونی بود، اما دوستان قریب به یک میلیون دلار درآمدزایی کردند و رفتند گرو و نیومایر را گرفتند. موضوع تیام روشن است و حقوقی‌های فوتبال می‌توانند نظر بدهند.

وی در مورد اینکه ایجنت تیام، نیومایر و گرو چه کسی بود، بیان کرد: ایجنتی که آن زمان پشت نیومایر بود، شخصی به نام شرمان آلمانی بود، کسی که تیام را آورد. گرو ایجنتی در کشور چک داشت که حقوقی بود، نه مثل داخل ایران که یکسری دلال خودشان را ایجنت یا فرد حقوقی معرفی می‌کنند. شرمان را شفر معرفی کرد و بعدها جپاروف نیز مدیربرنامه ایرانی خود به نام پوراحمدی را کنسل و با شرمان کار کرد.

معاون پیشین باشگاه استقلال در پاسخ به این سؤال که ایجنتی که تیام در ترکیه معرفی کرده بود، چه کسی بود و چه نام داشت، گفت: ایجنتی که در بازی استقلال با الهلال عربستان در کویت با تیام آغاز به همکاری کرد، کسی است که بیژن طاهری مربی وقت استقلال و خیلی از مربیان دیگر حرف‌های زیادی درباره او برای گفتند دارند. نام این شخص روزبه قدیمی است.

استقلال توفیقی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر