کد خبر: 728115 A

سرمربی سایپا و اسطوره فوتبال ایران با حضور در مراسمی از مهدی شادمانی خبرنگار مبارز با بیماری سخت سرطان تقدیر کرد و برای او آرزوی سلامتی کرد.

photo_2019-02-14_22-06-27 photo_2019-02-14_22-06-29 photo_2019-02-14_22-06-32 photo_2019-02-14_22-06-33 photo_2019-02-14_22-06-37 photo_2019-02-14_22-06-39 photo_2019-02-14_22-06-42 photo_2019-02-14_22-06-43 photo_2019-02-14_22-06-45 photo_2019-02-14_22-06-48 photo_2019-02-14_22-07-06 photo_2019-02-14_22-07-08 photo_2019-02-14_22-07-10
علی دایی مهدی شادمانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر