کد خبر: 693091 A

مصطفی منطقی

سرخپوشان تبریزی دیداری تدارکاتی به مصاف عقاب تبریز رفت و

به گزارش ایلنا، شاگردان تقوی ظهر امروز طی بازی تدارکاتی در استادیوم بنیان‌دیزل مقابل تیم عقاب‌تبریز قرار گرفتند و با نتیجه شش-صفر حریف خود را مغلوب کردند.

 

 

photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۸_۱۴-۲۸-۳۲ (2) photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۸_۱۴-۲۸-۳۲ photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۸_۱۴-۲۸-۳۳ photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۸_۱۴-۲۸-۳۴ photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۸_۱۴-۲۸-۳۵ (2) photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۸_۱۴-۲۸-۳۵ photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۸_۱۴-۲۸-۳۶ (2) photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۸_۱۴-۲۸-۳۶ photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۸_۱۴-۲۸-۳۷ (2) photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۸_۱۴-۲۸-۳۷ photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۸_۱۴-۲۸-۳۸ photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۸_۱۴-۲۸-۳۹ (2) photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۸_۱۴-۲۸-۳۹ (3) photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۸_۱۴-۲۸-۳۹ (4) photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۸_۱۴-۲۸-۳۹ photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۸_۱۴-۲۸-۴۰ (2) photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۸_۱۴-۲۸-۴۰ (3) photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۸_۱۴-۲۸-۴۰ (4) photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۸_۱۴-۲۸-۴۰ photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۸_۱۴-۲۸-۴۱ (2) photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۸_۱۴-۲۸-۴۱ photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۸_۱۴-۲۸-۴۳ (2) photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۸_۱۴-۲۸-۴۳ photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۸_۱۴-۲۸-۴۴ (2) photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۸_۱۴-۲۸-۴۴ photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۸_۱۴-۲۸-۴۵ (2) photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۸_۱۴-۲۸-۴۵ photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۸_۱۴-۲۸-۴۷ photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۸_۱۴-۲۸-۴۸
تراکتورسازی تبریز عقاب تبریز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر