کد خبر: 688865 A

شاگردان تقوی بعد از پیروزی لذتبخش برابر پیکان تمرینات خود را در ورزشگاه یادگار امام (ره) برای موفقیت در ادامه فصل دنبال کردند.

عکس: مصطفی منطقی

photo_۲۰۱۸-۱۱-۰۵_۱۴-۰۹-۵۹ photo_۲۰۱۸-۱۱-۰۵_۱۴-۱۱-۲۸ photo_۲۰۱۸-۱۱-۰۵_۱۴-۱۱-۳۱ photo_۲۰۱۸-۱۱-۰۵_۱۴-۱۱-۳۶ photo_۲۰۱۸-۱۱-۰۵_۱۴-۲۷-۱۸ photo_۲۰۱۸-۱۱-۰۵_۱۴-۲۹-۲۴ photo_۲۰۱۸-۱۱-۰۵_۱۴-۲۹-۳۲ photo_۲۰۱۸-۱۱-۰۵_۱۴-۲۹-۳۵ photo_۲۰۱۸-۱۱-۰۵_۱۴-۲۹-۳۸ photo_۲۰۱۸-۱۱-۰۵_۱۴-۲۹-۴۱ photo_۲۰۱۸-۱۱-۰۵_۱۴-۲۹-۴۴ photo_۲۰۱۸-۱۱-۰۵_۱۴-۲۹-۴۶ photo_۲۰۱۸-۱۱-۰۵_۱۴-۲۹-۵۲ photo_۲۰۱۸-۱۱-۰۵_۱۴-۲۹-۵۳
تراکتورسازی تبریز ورزشگاه یادگار امام تبریز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر