کد خبر: 680139 A

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را درخصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، آرای صادره شده از سوی کمیته وضعیت فدراسیون درباره تعدادی از پرونده های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد:

*شکایت مهرداد کفشگری از باشگاه پرسپولیس
پرداخت 3/000/000/000 ریال بابت قرارداد و 60/000/0000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق مهرداد کفشگری (غیرقطعی)
*شکایت میلاد کمندانی از باشگاه پدیده مشهد
پرداخت 2/400/000/000 ریال بابت قرارداد و 48/000/0000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق میلاد کمندانی (غیرقطعی)
*شکایت محمد علوی از باشگاه کارون اروند خرمشهر
پرداخت 700/000/000 ریال بابت قرارداد و 14/000/0000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق محمد علوی (غیرقطعی)
*شکایت بهمن روشنایی از باشگاه استقلال خوزستان
پرداخت 2/400/000/000 ریال بابت قرارداد و 48/000/0000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق بهمن روشنایی (غیرقطعی)

مهرداد کفشگری کمیته وضعیت فدراسیون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر