کد خبر: 677307 A

تمرین صبح یکشنبه سرخپوشان در ورزشگاه کاظمی انجام شد. اسماعیل حلالی در تمرین امروز این تیم حضور پیدا کرد و به خوش و بش با بازیکنان و کادرفنی پرسپولیس پرداخت.

0aea6b9c-fa49-4016-a2f1-f966eed669f2 3cdc896e-afb2-4408-8c23-02eee3dff761 3e924998-6a58-4a12-97be-678227ea08c2 3f3b8767-1a3b-4070-8d4e-d470ce67dcf6 4ffd84cc-f595-418f-8afc-e907114f519b 8d0c699f-4d99-486d-ad9e-6d48ee807a21 908f3924-c1f3-4006-b51e-9743aa9b73c6 1009bd78-32ab-4af2-b8e5-fb58f1f0a11b 3250b6b6-a25b-4ffb-bd97-913992d4ff10 7859efa9-111e-41af-84bf-2e66091d9dc6 (1) 7859efa9-111e-41af-84bf-2e66091d9dc6 9096e864-06f3-4ba1-b812-367244128388 65049db2-b8db-4966-861c-cdf9ee880d6b 94462e2a-9830-465c-89d2-841120f7faf9 49738048-7afb-436f-9f32-7fb539a8e426 (1) 49738048-7afb-436f-9f32-7fb539a8e426 a39924f4-e75f-42b3-9118-a7cc20a4897a b7a9641c-fd4f-47d6-b467-4827356fa0fb b810c5f7-9286-43b1-a162-bd46f8d8cc45 bbb09c74-22be-4cec-acf4-1a9fc67dd665 c9c82575-bd86-4b1d-ae99-561589995e95 c8704bb6-e37e-4df6-b2cb-2917e6e50a8b e3140a3b-c890-419b-b511-4d6474d5a87c ef3cc2b7-6dc6-464a-96e1-098ef80c02c9 کمال
پرسپولیس برانکو اسماعیل حلالی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر