کد خبر: 675182 A

کمیته مسابقات برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول فوتبال در فصل۹۸-۹۷ را اعلام کرد.‏

به گزارش ایلنا، کمیته مسابقات برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول فوتبال در فصل۹۸-۹۷ را اعلام کرد.‌

برنامه مسابقات به شرح زیر است:‌
هفته هشتم
دوشنبه ۲۳ مهر ۹۷‌
گل گهر سیرجان- مس رفسنجان- ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه امام علی(ع)  سیرجان
بادران تهران- قشقایی شیراز- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه نفت(تهرانسر)‌ تهران
مس کرمان -خونه به خونه مازندران- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه امام علی(ع)  ‌ کرمان
سه شنبه ۲۴ مهر ۹۷‌
آلومینیوم اراک- شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه امام خمینی اراک
فجرسپاسی شیراز – نود ارومیه- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه پارس شیراز
شهرداری تبریز -کارون اروند خرمشهر- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه اختصاصی ‌شهرداری تبریز
شهرداری ماهشهر- ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه  شهداء ماهشهر
هفته نهم
یکشنبه ‌‌۲۹ مهر ۹۷‌
مس رفسنجان- اکسین البرز- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه   شهداء رفسنجان
قشقایی شیراز- گل گهر سیرجان- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه   پارس شیراز فارس
خونه به خونه مازندران- شاهین شهرداری ‌بوشهر- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه   شهداء سیمرغ
دوشنبه ۳۰ مهر ۹۷‌
نود ارومیه- شهرداری ماهشهر- ساعت ۱۵– ورزشگاه   تختی ارومیه
‌ملوان بندر انزلی- فجرسپاسی شیراز- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه   تختی انزلی
‌استقلال جنوب تهران -شهرداری تبریز- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه   پاس قوامین تهران
‌کارون اروند خرمشهر- مس کرمان - ساعت ۱۸:۱۰ – ورزشگاه   نفت و گاز ‌اروندان خرمشهر
هفته دهم
یکشنبه ‌‌۶ آبان
گل گهر سیرجان -کارون اروند خرمشهر ‌- ساعت ۱۴:۴۵– ورزشگاه   امام علی(ع)  سیرجان
شهرداری تبریز -ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۵– ورزشگاه   اختصاصی شهرداری تبریز
بادران تهران -استقلال جنوب تهران- ساعت ۱۵– ورزشگاه   نفت(تهرانسر)‌ تهران
فجرسپاسی شیراز- مس رفسنجان- ساعت ۱۵– ورزشگاه   پارس شیراز
آلومینیوم اراک -خونه به خونه مازندران ‌- ساعت ۱۵– ورزشگاه   امام خمینی اراک
اکسین البرز- قشقایی شیراز- ساعت ۱۵– ورزشگاه   انقلاب کرج
شاهین شهرداری بوشهر- نود ارومیه- ساعت ۱۷– ورزشگاه   شهید بهشتی بوشهر
هفته یازدهم
یکشنبه ‌‌۱۳ آبان ۹۷‌
خونه به خونه مازندران- شهرداری ماهشهر ‌- ساعت ۱۴:۴۵– ورزشگاه   شهداء سیمرغ
شهرداری تبریز- بادران تهران ‌- ساعت ۱۵– ورزشگاه   اختصاصی شهرداری تبریز
قشقایی شیراز- آلومینیوم اراک ‌ ساعت ۱۵– ورزشگاه   پارس شیراز
استقلال جنوب تهران- گل گهر سیرجان ‌‌- ساعت ۱۵– ورزشگاه   پاس قوامین تهران
ملوان بندر انزلی -اکسین البرز ‌‌- ساعت ۱۵– ورزشگاه   تختی انزلی
کارون اروند خرمشهر -شاهین شهرداری ‌بوشهر ‌- ساعت ۱۷۷– ورزشگاه   نفت و گاز اروندان خرمشهر
دوشنبه۱۴  آبان ۹۷‌
مس رفسنجان- مس کرمان - ساعت ۱۴:۴۵– ورزشگاه   شهداء رفسنجان

هفته دوازدهم
یکشنبه ‌‌۲۰ آبان ۹۷‌
بادران تهران -ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  نفت(تهرانسر)‌ تهران
آلومینیوم اراک -کارون اروند خرمشهر– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  امام خمینی اراک
نود ارومیه - قشقایی شیراز– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  تختی ارومیه
اکسین البرز -خونه به خونه مازندران– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  انقلاب کرج
فجرسپاسی شیراز- شهرداری تبریز– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  پارس شیراز
مس کرمان - استقلال جنوب تهران– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  امام علی(ع)کرمان
شهرداری ماهشهر- مس رفسنجان– ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه  شهداء ماهشهر
هفته سیزدهم
شنبه ۲۶ آبان ۹۷‌
ملوان بندر انزلی- مس کرمان– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  تختی انزلی
استقلال جنوب تهران- شهرداری ماهشهر– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  پاس قوامین تهران
کارون اروند خرمشهر –نود ارومیه– ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه  نفت و گاز اروندان خرمشهر
یکشنبه ‌‌۲۷ آبان ۹۷‌
مس رفسنجان- آلومینیوم اراک ‌– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهداء رفسنجان
قشقایی شیراز -شاهین شهرداری بوشهر– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  پارس شیراز
شهرداری تبریز- گل گهر سیرجان– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  اختصاصی ‌شهرداری تبریز
بادران تهران- فجرسپاسی شیراز– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  نفت(تهرانسر)‌  تهران
هفته چهاردهم
شنبه ۳ آذر ۹۷‌
آلومینیوم اراک- ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  امام خمینی اراک
نود ارومیه- خونه به خونه مازندران– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  تختی ارومیه
اکسین البرز -کارون اروند خرمشهر– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  انقلاب کرج
یکشنبه ‌‌۴ آذر ۹۷‌
گل گهر سیرجان- بادران تهران– ساعت ۱۴- ورزشگاه  امام علی(ع)‌ سیرجان
فجرسپاسی شیراز- استقلال جنوب تهران– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  پارس شیراز
شهرداری ماهشهر- شهرداری تبریز– ساعت ۱۵- ورزشگاه  شهداء ماهشهر
شاهین شهرداری بوشهر -مس رفسنجان ‌– ساعت ۱۵- ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر
هفته پانزدهم
شنبه ۱۰ آذر ۹۷‌
استقلال جنوب تهران- اکسین البرز– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  پاس قوامین تهران
شهرداری تبریز -مس کرمان ‌– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  شهرداری تبریز
قشقایی شیراز -خونه به خونه مازندران– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  پارس شیراز
مس رفسنجان –نود ارومیه– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  شهداء رفسنجان
یکشنبه ‌‌۱۱ آذر ۹۷‌
گل گهر سیرجان -فجرسپاسی شیراز– ساعت ۱۴- ورزشگاه  امام علی(ع)  سیرجان
ملوان بندر انزلی- شاهین شهرداری ‌بوشهر– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  تختی انزلی
بادران تهران -شهرداری ماهشهر– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  نفت(تهرانسر)‌ تهران
هفته شانزدهم
شنبه ۱۷ آذر ۹۷‌
خونه به خونه مازندران- مس رفسنجان ‌– ساعت ۱۴- ورزشگاه  شهداء سیمرغ
آلومینیوم اراک- بادران تهران– ساعت ۱۴- ورزشگاه  امام خمینی اراک
قشقایی شیراز -کارون اروند خرمشهر– ساعت ۱۴- ورزشگاه  پارس شیراز
یکشنبه۱۸ آذر ۹۷‌
اکسین البرز -شهرداری تبریز– ساعت ۱۴- ورزشگاه  انقلاب کرج
مس کرمان- فجرسپاسی شیراز ‌– ساعت ۱۴- ورزشگاه  امام علی(ع)کرمان
شهرداری ماهشهر -گل گهر سیرجان– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهداء ماهشهر
شاهین شهرداری بوشهر- استقلال جنوب ‌تهران– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر
هفته هفدهم
شنبه ‌‌۲۴ آذر ۹۷‌
گل گهر سیرجان- اکسین البرز ‌– ساعت ۱۴- ورزشگاه  امام علی(ع)سیرجان
بادران تهران -مس کرمان– ساعت ۱۴- ورزشگاه  نفت(تهرانسر)‌ تهران
استقلال جنوب تهران- آلومینیوم اراک ‌– ساعت ۱۴- ورزشگاه  پاس قوامین تهران
شهرداری تبریز –قشقایی شیراز– ساعت ۱۴- ورزشگاه  اختصاصی شهرداری تبریز
فجرسپاسی شیراز- شهرداری ماهشهر– ساعت ۱۴- ورزشگاه  پارس شیراز
ملوان بندر انزلی- نود ارومیه ‌– ساعت ۱۴- ورزشگاه  تختی انزلی
کارون اروند خرمشهر -خونه به خونه ‌مازندران– ساعت ۱۴:۳۰۰- ورزشگاه  نفت و گاز اروندان خرمشهر

لیگ دسته اول فوتبال کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه بازی های لیگ دسته اول
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر