تمرین امروز فجرسپاسی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، طلایی پوشان امروز تمرین شادابی را برگزار کردند. فجرسپاسی بدون مصدوم و محروم به مصاف قشقایی شیراز میرود.‌

فجرسپاسی روز یکشنبه و از ساعت 16 در ورزشگاه پارس شیراز به مصاف قشقایی خواهد رفت.

کد خبر: 673389