کد خبر: 666153 A

باشگاه ترابوزان اسپور تصویر دو بازیکن ایرانی جدیدش را روی جلد ماهنامه برد.

به گزارش ایلنا، باشگاه ترابزون اسپور ترکیه خبر داد که مجله عدد 155 امروز منتشر شد که در این عدد از ماه نامه سوژه اصلی این مجله تجاری-ورزشی مجید حسینی و وحید امیری دو بازیکن ایرانی جدید ترابزون اسپور است.

وحید امیری و مجید حسینی دو بازیکن ملی پوش کشورمان در این فصل برای ترابزون اسپور در سوپر لیگ ترکیه بازی می کنند.

13970617000579_Test_NewPhotoFree.jpg

وحید امیری مجید حسینی ترابوزان اسپور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر