کد خبر: 664158 A

کمیته استیناف رای خود را درخصوص شکایت رضا نوروزی از باشگاه صنعت نفت آبادان اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، پس از طرح شکایت رضا نوروزی از باشگاه صنعت نفت آبادان در کمیته وضعیت، این کمیته باشگاه مذکور را به پرداخت مبلغ 1/500/000/000 ریال بابت قرارداد و 30/000/000 ریال هزینه دادرسی  محکوم کرد که این رای با تجدیدنظرخواهی باشگاه مواجه و به کمیته استیناف ارسال شد.

براین اساس کمیته استیناف پس از بررسی مجدد پرونده ، ضمن رد اعتراض ، رای کمیته وضعیت را عینا تایید کرد.

 

صنعت نفت آبادان رضا نوروزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر