شاگردان برانکو نخستین جلسه تمرینی خود را در دوحه برگزار کردند.

به گزارش ایلنا، سرخپوشان ایران که یکشنبه وارد دوحه قطر شدند، اولین جلسه تمرینی خود را از ساعت 19 به وقت محلی در زمین شماره هشت اسپایر محل تمرین تیم ملی قطر برگزار کردند.

1e72d4fe-b728-457d-a2b0-5aa2baf47a79

6b72e3b6-2dd6-4591-aedd-1f38aa353b03

7e234b82-9266-47e1-ad90-26dbe643df77

7f44d5f1-67dc-4c42-894e-0dddd21baffd

39bb9468-1b41-425a-9dfe-3d9baffd0ba9

61a1d490-ab1b-485c-bb4d-548c8c3975a8

522eae94-e85c-434a-ba9b-a042c118bd05

a47739ef-a128-4f90-aa1a-5af40f2ff052

e37653fd-80fa-45eb-a7d8-c48962937e61

eb9ba078-d79a-4b97-a761-a595fc07c0cc

f8599a50-a9da-4d79-beea-6840b1561776

 

کد خبر: 661307