کد خبر: 659544 A

بازی های آسیایی 2018

نماینده شنای پروانه ایران به فینال نرسید.

به گزارش ایلنا، مسابقات شنای بازی های آسیایی 2018 اندونزی امروز پیگیری شد و در بخش 100 متر پروانه علیرضا یاوری به مصاف رقبای خود رفت و با ثبت زمان 56.10 ثانیه در گروه خود آخر شد و سهمیه حضور در فینال را به دست نیاورد. بدین ترتیب در این بخش نماینده ایران موفق نشد مجوز حضور در فینال را کسب کند و حذف شد.

مهدی انصاری نیز در ماده 100 متر پروانه به آب زد. مهدی انصاری شناگر ایران در نخستین شنا خود در این مسابقات ۵۴:۸۸ را ثبت کرد. به این ترتیب انصاری و یاوری به ترتیب به رتبه های ۱۷ و ۲۳ ماده ۱۰۰ متر پروانه بسنده کردند. در مجموع ۳۴ نفر در استارت لیست این ماده حضور دارند. 

شنا علیرضا یاوری 100 متر پروانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر