کد خبر: 658272 A

کمیته وضعیت فدراسیون رای خود را درباره شکایت دانیال ماهینی از باشگاه استقلال خوزستان اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، در پی شکایت دانیال ماهینی از باشگاه استقلال خوزستان، کمیته وضعیت فدراسیون باشگاه مربوطه را به پرداخت مبلغ2/500/000/000 ریال بابت قرارداد و 50/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق دانیال ماهینی اعلام کرد. این رای غیرقطعی  است.

 

استقلال خوزستان دانیال ماهینی کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر