کد خبر: 656889 A

جایگاه ویژه محل بازی تیمهای امید ایران و عربستان پرالتهاب بود.

به گزارش ایلنا، بازی تیم های ملی امید ایران و عربستان در حال پیگیری بود که روی سکوهای ورزشگاه ویباوا موکتی اتفاق جالبی افتاد. در بخش وی ای پی. استادیوم هادی ساعی، باقرزاده و سفیر ایران  و اصغر رحیمی نشسته بودند که در ردیف اول از عربستان فقط سفیر این کشور به همراه یکی دیگر از همراهان این تیم حضور داشتند.

1

2

در دقیقه ۲۵ سفیر عربستان مسول اندونزیایی مسابقه را صدا کرد. و به این موضوع اعتراض کرد. وی از مسئول بازی خواست که برخی از نمایندگان ایرانی از بخش وی ای پی به بیرون هدایت شوند اما  عدم تایید خواسته اش خودش به شدت عصبانی شد و جایگاه را ترک کرد. وی در ادامه اعتراض هایش به نماینده شورای المپیکاسیا  نیز اعتراض کرد و در ادامه نماینده شورای المپیک اسیا برای ارام کردن جو وی ای پی به سمت هادی ساعی امد و از او خواست که تعدادی از ایرانی ها جایگاه ویژه را ترک کنند که این موضوع خشم و عصبانیت ساعی را به همراه داشت.

بعد از عدم ترک جایگاه توسط ایرانی ها، عربستانی ها وی ای پی را ترک کردند و رفتند و در بیرون از وی ای پی نشستند.

3

 

4

هادی ساعی بازی های آسیایی 2018
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر