کد خبر: 655669 A

نفت تهران توسط کمیته تعیین وضعیت محکوم شد.

به گزارش ایلنا،  آرای صادره شده از سوی کمیته وضعیت فدراسیون درباره تعدادی از پرونده‌های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد:

*شکایت الیاس مژده‌جو از باشگاه نفت تهران:

پرداخت مبلغ 500 میلیون ریال بابت قرارداد و 10 میلیون ریال بابت هزینه رسیدگی در حق الیاس افشاری (قطعی)

پرداخت مبلغ یک میلیارد و 578 میلیون ریال بابت قرارداد و 31 میلیون و 560 هزار ریال بابت هزینه رسیدگی در حق شاهین سعیدی

پرداخت مبلغ 430 میلیون ریال بابت قرارداد و 86 میلیون ریال ریال بابت هزینه رسیدگی در حق اکبر افشاری (غیرقطعی)

نفت تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر