کد خبر: 654816 A

کمیته وضعیت فدراسیون رای خود را درباره شکایت رحمان رضایی از باشگاه برق جدید شیراز اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، در پی شکایت رحمان رضایی از باشگاه برق جدید شیراز، کمیته وضعیت فدراسیون باشگاه مربوطه را به پرداخت مبلغ 1/200/000/000 ریال بابت قرارداد و 24/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق رحمان رضایی اعلام کرد. این رای غیرقطعی است.

رحمان رضایی برق جدید شیراز کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر