کد خبر: 652143 A

در اطلاعیه سازمان لیگ فوتبال ایران عنوان شد

سازمان لیگ فوتبال ایران با صدور اطلاعیه شماره یک از باشگاه های لیگ برتر و لیگ دسته اول خواست هرچه زودتر مدارک ‏خود را برای صدور مجوز حرفه ای – ملی ارسال کنند.‏

به گزارش ایلنا، کمیته صدور مجوز حرفه ای اعلام کرد:  از آنجا که طبق زمان بندی ذیل، ‌آخرین فرصت ارسال مدارک جهت مجوز حرفه ای و ملی برای باشگاه های لیگ برتر و دسته یک آزادگان به قرار زیر در شرف ‌انقضا بوده و مهلت اعلام شده تمدید نمی گردد، لذا ضروریست کلیه باشگاه های حاضر در لیگ برتر و دسته یک آزادگان هرچه ‌سریع تر نسبت به تهیه و ارسال مدارک خواسته شده از طریق سامانه ‌CLAS ‎اقدام نمایند.‌
 بدیهی است عدم ارسال مدارک خواسته شده منجر به عدم صدور مجوز حرفه ای / ملی آن باشگاه می گردد که عواقب آن مستقیم ‌متوجه مدیریت باشگاه مربوطه می باشد.‌
‌1-‌ پایان مهلت ارسال مدارک پرسنلی 10 شهریور 97‌
‌2-‌ پایان مهلت ارسال مدارک ورزشی 24 مرداد 97‌
‌3-‌ پایان مهلت ارسال مدارک زیر ساخت 24 مرداد 97‌
‌4-‌ پایان مهلت ارسال مدارک حقوقی 24 مرداد 97‌
‌5-‌ پایان مهلت ارسال مدارک مالی 10 شهریور 97‌
‌6-‌ پایان مهلت ارسال مدارک نامه 50.‌F ‎‌  10 شهریور 97‌
جهت اطلاع بیشتر می توانید با شماره 021880494633 کمیته صدور مجوز حرفه ای تماس حاصل فرمائید

 

سازمان لیگ فوتبال ایران دسته یک آزادگان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر