کد خبر: 651596 A

مهدی تاج گفت: هدفمان این است تا با برنامه ریزی مدون فوتبال تمام استان های کشور به نقطه استاندارد فوتبال آسیا نزدیک شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تاج صبح روز پنجشنبه در مجمع انتخابات هیئت فوتبال لرستان  اظهار کرد: حال فوتبال کشو در همه زمینه ها خوب است.

او با بیان اینکه حضور دو تیم از فوتبال ایران  بین 8تیم جام باشگاه های آسیا بی  سابقه است، افزود: تا کنون سابقه نداشته است که دو تیم استقلال وپرسپولیس هردو با هم  در جام باشگاه های آسیا  جزء هشت تیم قرار بگیرند. سوم جهانی  فوتبال ساحلی نیز بی سابقه بود وهمچنین  در جام جهانی فوتسال  نیز سوم شدیم.

او اشاره به قهرمانی تیم فوتبال بانوان در آسیا، بیان کرد: در این بخش باید کار خیلی جدی در فوتبال و فوتسال انجام شود.

اوبا بیان اینکه در فوتبال بانوان با حفظ شئونات اسلامی با بهترین شکل در آسیامی درخشیم ،خاطر نشان کرد:  یکی از اهداف اصلی آینده فدراسیون فوتبال ارتقای  بخش بانوان است که سرمایه گذاری مناسبی در این زمینه  انجام دادیم ودربخش بانوان موفق شدیم ولی می طلبد که با توجه به اینکه نیمی ازجامعه ما بانوان هستند بازهم  کار جدی وتاثیرگذاری  انجام شود.

رییس فدراسیون فوتبال با اشاره  به این نکته  که رشد فوتبال در جاهایی است که صنعت وجوددارد ،گفت: این خیلی هم منطقی هم نیست که مثلا کارخانه ها تیم داری کنند البته این  دراصل خوب است ولی  درواقع فوتبال متوازن رشد نمی کند  ما نباید بپذیریم چون درلرستان یا ایلام کارخانه نیست پس بازیکن وجود ندارد.

تاج با اشاره به قانون 27 دهم درصد، بیان کرد: در قانون آمده است که اعتبار سالیانه 1800میلیاردتومان  براساس این ماده که ازخود بودجه وزارت ورزش بیشتراست خرج هزینه تیم های حرفه ایی نخواهد شد وضمن اینکه درتهران هم توزیع نخواهد شد بلکه قرار بر این است تا این اعتبار صرف تیم های استانهای محروم شود؛ البته در ماده واحده اسم تیمهای پایه آمده ولی اسمی فوتبال نیامده است که این جای اشکال دارد.

او با بیان اینکه بسیاری از سرگرمی ها و دلگرمی های مردم به وسیله فوتبال پر می شود، یادآور شد: ما در فدراسیون فوتبال به دنبال این هستیم تا در برنامه ششم همه قانون با هم اجرا شود؛ بندی که طبق آن دولت هیچ کمکی به ورزش حرفه ایی  نمی تواندداشته باشد  خوب اجرا می شود ولی این بند ماده 93 که تلوزیون باید حق پخش تلوزیونی را پرداخت کند اجرا نمی شود که دراجرای این بندها ما دردراز مدت دچار اشکال خواهیم شد.

تاج گفت: فدارسیون فوتبال با 48 میلیارد تومان فوتبال کشوررا اداره می کند که قابل مقایسه با کره که با 1760 میلیارد تومان فوتبال خودرا اداره می کندنیست. 5 ساله که در رنکینگ فیفا در آسیا بهترین هستیم.

او با اشاره به جایگاه فوتبال لرستان نیز گفت: سهم فوتبال  لرستان دربخش تیم های ملی خیلی زیاد وپررنگ است  آنچنانکه ما مردسال  فوتبال کشور وبهترین دروازه بان از لرستان بودندکه در مجموع   چهارنفر از بهترین های فوتبال ایران از لرستان بودند  که این نشان دهنده نقش زیاد وموثر لرستان  در فوتبال کشور است. لرستان در 8 سال دفاع مقدس یک پشتیبانی خوبی از جنگ کردچون  نزدیک به مناطق جنگی بود والان هم درهمه زمینه هادارد رشد می کند.

او با قدردانی از زحمات عزیزپور مدیرکل ورزش وجوانان لرستان در حوزه فوتبال لرستان وبرگزاری مجمع این هیئت ،گفت: 23 تیم از لرستان در لیگ های کشوری وجوددارد که قابل توجه است   اگرچه این  تیم ها  لیگ برتری نیستند ولی سهم زیادی است.

مهدی تاج با اشاره به اهمیت لیگ استانی فوتسال  خاطر نشان  کرد: فوتسال  نیز به صورت لیگ استانی دارد برگزار می شود وما به دنبال این هستیم با برگزاری  لیگ  های استانی  شاهد تاثیر خوب برفوتبال کشور باشیم.

رییس فدراسیون  فوتبال  همچنین گفت: یکی از مطالبات  لرستان هم برای رییس  جدید هیئت فوتبال استان این است  که در بخش بانوان کار جدی انجام  دهد.

مهدی تاج
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر