کد خبر: 648080 A

کمیته انضباطی سرانجتم حکم خود را در رابطه با پرونده باشگاه نساجی اعلام و منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، رای کامل کمیته انضباطی درباره باشگاه نساجی مازندران اعلام شد که به شرح زیر است: رأی کمیته انضباطی در خصوص شکایتهای مطروحه در کمیته انضباطی بدین ترتیب که در پرونده کلاسه 992096  آقای میثم نشاطی زاده سرپرست تیم نشاط ساری شکایاتی مبنی بر بازی آقای امیر حسین حسینی با شماره 7 در مسابقه بین دو تیم نشاط ساری و نساجی قائم شهر در تاریخ 5/11/96 به صورت غیرمجاز (صغر سن ) که در تاریخ 16/11/96 طی نامه شماره 4474 در هیات فوتبال استان مازندران به ثبت رسیده و دیگری مربوط به بازی آقای فردین قلی نیا داوودی با شماره 25 در مسابقه های رفت و برگشت بین دو تیم شهرداری نوشهر و نشاط ساری که بازی برگشت در تاریخ 1/10/96 صورت پذیرفته با این ادعا که بازیکن مذکور با استفاده از مدارک جعلی و غیر قانونی و با تغییر شناسنامه خود با برادر کوچکترش  آقای رامین قلی نیا و جعل هویت ایشان برای تیم شهرداری نوشهر بازی نموده و این اعتراض نیز در تاریخ 13/10/96 طی نامه شماره 3916 در هیأت فوتبال یاد شده به ثبت رسیده و در پرونده کلاسه 97/178  آقای تابش به سرپرستی از باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان شکایاتی مبنی بر استفاده دو تیم پارس جنوبی و نساجی قائم شهر از بازیکنان بزرگتر از رده سنی امید در مقابل یکدیگر به نامهای  آقایان رضا کریمی و مهدی رحمانی برای تیم پارس جنوبی و آقای سید امیر حسین حسینی برای تیم نساجی قائم شهر در بازی مورخ 29/1/96 این دو تیم که در تاریخ 3/2/97 اعلام گردیده و دیگری مبنی بر استفاده تیم فوتبال امید نساجی قائم شهر از بازیکن غیرمجاز در دیدار دو تیم فوتبال امید سپاهان و امید نساجی قائم شهر در تاریخ 27/1/96 به نام آقای سید حسین حسینی متولد 14/5/71 با هویت سید امیر حسینی متولد 28/9/78 که در تاریخ 29/2/97 ارایه و همچنین شکایت مورخ 27/3/97 این باشگاه علیه باشگاه نساجی قائم شهر در خصوص استفاده از بازیکن غیرمجاز و در پرونده کلاسه 97/234 شکایت آقای قاسم حسن زاده امیری مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی خونه به خونه مازندران علیه باشگاه نساجی قائم شهر و آقای سید امیر حسین حسینی که در تاریخ 29/2/97 مطرح گردیده با این توضیح که  مشتکی عنه ردیف دوم با هویت قراردادی سید امیر حسین حسینی فرزند سید علی به شماره ملی 205962207 تحت قرارداد باشگاه نساجی بوده و با تاریخ ولادت 28/9/78 بعنوان سهمیه رده سنی زیر 21 سال به فهرست تیم بزرگسالان نساجی اضافه شده و در هفته 21 لیگ دسته اول در تاریخ 19/11/96 مقابل تیم خونه به خونه به میدان رفته است در حالیکه در سالهای قبل همین بازیکن با هویت سید حسین حسینی فرزند سید ابوالفضل تحت قرارداد باشگاه داماش گیلان و پارسه تهران قرار داشته و با اخذ مدارک هویتی که بعداً به نام سید امیر حسین حسینی فرزند سید علی تحصیل نموده در حالیکه فاقد عکس بوده خود را به جای او معرفی و در مراجعه به ثبت احوال و مدرسه محل تحصیل مدارک هویتی وی را با تصویر خودش عکس دار کرده به نحوی که الان اسم و مشخصات مدرک در اصل متعلق به  سید امیر حسین حسینی فرزند سید علی بوده و عکس متعلق به سید حسین حسینی فرزند سید ابوالفضل می باشد.
کمیته انضباطی با بررسی دقیق شکایتهای مذکور و تطبیق موضوع با مقررات انضباطی و با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده در خصوص آقای سید امیر حسین حسینی با عنایت به اظهارات ایشان  علی الخصوص دفاعیات ابرازی در جلسه مورخ 27/4/97 به کمیته انضباطی که بیانگر اقرار ایشان در استفاده مدارک سجلی و هویت دیگری به نام خود می باشد بدین نحو که بیان نموده چون فاقد شناسنامه می باشم از مدارک سجلی آقای سید امیر حسین حسینی از سن 3 سالگی استفاده کرده ام و در مقاطع تحصیلی و کلاسهای درسی به نام ایشان حضور یافته و مدرک اخذ نموده ام و از طریق ارایه درخواست حذف پسوند ایمنی موفق به اخذ کارت ملی هوشمند به شماره 2050962207 به نام سید امیر حسین حسینی فرزند سید علی با عکس خود گشته و از طرفی با توجه به مفقود بودن برادرش سید حسین حسینی فرزند سید ابوالفضل با استفاده از مدارک سجلی ایشان در باشگاه های داماش گیلان و پارسه تهران قرارداد منعقد نموده و از طریق ثبت احوال موفق به تعویض کارت ملی قدیمی برادر خود آقای سید حسین حسینی به کارت ملی هوشمند به شماره ملی 205392893 با تاریخ تولد 14/5/71 با عکس متعلق به خودشده است ، پاسخ استعلام واصله از ثبت احوال استان تهران به شماره 1870/97/17/16 مورخ 10/4/97 که دارنده شماره ملی 20503928 را آقای سید حسین حسینی فرزند سید ابوالفضل و دارنده شماره ملی 2050962207 را آقای سید امیر حسین حسینی فرزند سید علی با حذف پسوند ایمنی اعلام نموده است ، وجود یک فقره کارت ملی هوشمند به نام سید حسین حسینی و یک فقره کارت ملی باطل شده به نام همین شخص و ارایه اصل آنها به کمیته انضباطی توسط بازیکن مذکور و همچنین ارایه تصویر برابر با اصل از کارت ملی به نام آقای سید امیر حسین حسینی که حسب اظهارات مندرج در صورتجلسه مورخ 27/4/97 اصل این کارت در اختیار اداره ثبت احوال بابل می باشد که با توجه به وجود عکس این بازیکن بر روی هر دو کارت ملی هوشمند به نامهای سید امیر حسین و سید حسین تحصیل مزورانه مدرک سجلی و استفاده از هویت غیرواقعی توسط ایشان محرز می باشد و هرچند بر اساس آزمایش و بررسی های صورت گرفته از سوی کمیته پزشکی فدراسیون و پاسخ واصله طی نامه شماره 56070/97 مورخ 31/4/97 سن این بازیکن بین 18 الی 19 سال تعیین گردیده و از این حیث غیرمجاز محسوب نمی شود ولی از جهت معرفی خود در چند مرحله به نام آقای سید حسین حسینی و انعقاد قرارداد با باشگاه پارسه تهران و داماش گیلان که هرچند خود مقر به این موضوع می باشد و اعلام می دارد هویت واقعی من میلاد می باشد ولی به نام برادرم با این باشگاهها قرارداد امضاء کرده ام نظریه ابرازی کارشناس رسمی در زمنیه خط و امضاء نیز موید آن و بیانگر بی شائبه بودن این اقرار می باشد و همچنین انعقاد قرارداد و باهویت سید امیر حسین حسینی باتیم نساجی قائم شهر در فصل 96-97 در رده سنی امید با مدرک سجلی متعلق به غیر و باتوجه به زمان مسابقات مورد اعتراض شکات که در زمان حاکمیت مقررات  انضباطی مصوب 29/9/96 برگزار شده اند و از طرفی باتوجه به موضوع تخلف انتسابی که استفاده از هویت و مدارک غیر می باشد در نتیجه از این حیث تخلف ایشان محرز و مسلم و از مصادیق بند ب ماده 60 از مقررات مذکور تشخیص که باتوجه به بند 5 همین ماده مشمول محدودیت زمانی اعلام اعتراض ظرف 24 ساعت نیز نخواهد بود و در نتیجه کمیته انضباطی مستند به بند 4 ماده 60 از مقررات یاد شده بازیکن مذکور را که تحت شماره 64/1962001 مورخ 27/10/96 قرارداد ایشان به نام آقای سید امیرحسین حسینی با باشگاه نساجی مازندران در سازمان لیگ به ثبت رسیده به چهارجلسه محرومیت از بازی برای هر تیم فوتبال و با رعایت ماده 94 بلحاظ همکاری موثر و ابراز ندامت ایشان به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می نماید.
ضمناً نامبرده با هویتهای سید حسین حسینی و سید امیرحسین حسینی حق ثبت نام در هیچ باشگاهی را نخواهد داشت و در راستای ماده 23 از مقررات انضباطی نیز در خصوص رسیدگی به اتهام استفاده از هویت غیرواقعی و مدارک سجلی دیگری که در صلاحیت مراجع قضایی می باشد مراتب منعکس خواهد شد . در خصوص شکایتهای مطروحه شکات علیه باشگاه نساجی قائم شهر مبنی بر استفاده از بازیکن غیرمجاز به نام آقای سید امیرحسین حسینی در مقابل تیم های خونه به خونه ، نشاط ساری و سپاهان اصفهان باتوجه به اینکه ثبت نام بازیکن مذکور در باشگاه نساجی با هویت و مشخصات سید امیرحسین حسینی صورت پذیرفته و از جمله مدارک احراز هویتی ایشان در باشگاه نساجی کارت ملی هوشمند و مدارک تحصیلی بوده که با استعلام صورت پذیرفته اصالت صدور این مدارک از ثبت احوال و آموزش و پرورش مربوطه تائید گردیده و در واقع اصل کارت ملی هوشمند مورد استفاده و مدارک تحصیلی ( بلحاظ صدور آنها از مراجع رسمی مربوطه ) مجعول نبوده بلکه از حیث هویت دارنده آنها غیرواقعی می باشند که تشخیص این امر بر عهده باشگاه نبوده و بر فرض استعلام از مراجع صادر کننده نیز اصالت صدور آنها به باشگاه مورد گواهی می گردیده هرچند در مقررات جدید انضباطی ،باشگاه ها ( آنگونه که در ماده 74 آیین نامه انضباطی مصوب سال 93 باشگاه ها را مکلف می نمود)  تکلیفی به استعلام ندارد و باعنایت به لایحه دفاعیه باشگاه نساجی طی نامه شماره 196367 ن مورخ 19/2/97 و نظر به اینکه دلیلی مبنی بر علم و اطلاع این باشگاه از هویت واقعی بازیکن متخلف ارائه و تحصیل نگردیده و باتوجه به اینکه اساساً هردو هویت امیرحسین و سید حسین و شناسنامه ها و کارتهای ملی متعلق به بازیکن شماره 7 باشگاه نساجی ( معروف به میلاد ) نبوده است و همچنین در خصوص شکایت مطروحه علیه آقای فردین قلی نیا مبنی بر استفاده از مدارک مجعول و غیرواقعی به نام برادر خود در بازی با تیم نشاط ساری باتوجه به عدم ارائه ادله اثباتی و اقناع آور و باتوجه به نتیجه آزمایش پزشکی صورت گرفته در شکایت مشابه علیه بازکین یاد شده در پرونده کلاسه 96/943 موضوع دادنامه شماره 969 مورخ 15/12/96 کمیته انضباطی که سن ایشان 19 سال تشخیص داده شده است در نتیجه در خصوص شکایتهای مذکور در مجموع مستند به ماده 95 از مقررات انضباطی حکم بر برائت باشگاه نساجی مازندران و آقای فردین قلی نیا صادر می گردد. 
رأی صادره ظرف مدت 7 روز قابل تجدیدنظرخواهی نزد   کمیته استیناف می باشد. ضمناً تجدیدنظرخواهی مانع از اجرای حکم محکومیت غیرنقدی نخواهد بود و در مورد بازیکن محکوم باشگاه مربوط نیز حق تجدیدنظرخواهی دارد و دارای مسئولیت تضامنی در خصوص محکومیت نقدی دارد و در خصوص دیگر موضوع اعلامی از سوی باشگاه سپاهان مبنی بر استفاده از بازیکنان غیرمجاز در بازی بین تیم های  پارس جنوبی و نساجی قائم شهر موضوع مستقلاً در کمیته مطرح رسیدگی می باشد .
نساجی مازندران خونه به خونه بابل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر