کد خبر: 647569 A

اعلام آرامی انضباطی لیگ یک:

کمیته انضباطی 3 باشگاه لیگ یکی را محکوم به پرداخت غرامت کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره شده از سوی کمیته وضعیت فدراسیون درباره تعدادی از پرونده های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد:

 

*شکایت بهمن جهان تیغ از باشگاه بادران تهران

پرداخت مبلغ 153/900/000  ریال بابت قرارداد و 3/780/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق بهمن جهان تیغ (غیرقطعی)

 

*شکایت عطا کریم پور از باشگاه شهرداری تبریز

پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت قرارداد و 1/200/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق عطا کریم پور (قطعی)

 

*شکایت اکبر صادقی بدیع از باشگاه نفت تهران

پرداخت مبلغ 3/450/000/000 ریال بابت قرارداد و 69/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق اکبر صادقی بدیع (غیرقطعی)

 

*شکایت رضا علیاری از باشگاه نفت تهران

پرداخت مبلغ 1/500/000/000 ریال بابت قرارداد و 30/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق رضا علیاری (غیرقطعی)

 

نفت تهران شهرداری تبریز‌ بادران تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر