کد خبر: 647135 A

مبلغ قرارداد امیری در روزنامه های ترکیه ای بولد شد.

به گزارش ایلنا، وحید امیری روز گذشته با قراردادی دو ساله به ترابوزان اسپور ترکیه پیوست و ساعتی بعد از رسمی شدن، ریز قرارداد او در رسانه های ترکیه ای منتشر شد.

یکی از روزنامه های ترکیه ای قرارداد امیری را روی جلد برد و 1/4 میلیون یورو را مبلغی زیاد توصیف کرد. همچنین در گوشه دیگری از جلد این روزنامه، به حضور حسینی در ترابوزان اشاره کرد.

 

DisZ3mEXUAAikmh

وحید امیری مجید حسینی ترابزون اسپور ترکیه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر