کد خبر: 643605 A

انگلیسی ها در صورتی که قدر موقعیت هایشان در نیمه اول را بیشتر می دانستند، حالا باید به جای کرواسی در فینال بازی می کردند.

به گزارش ایلنا سه شیرها خیلی زود از حریف جلو افتادند و شاید همین مساله باعث شد تا شرایط بازی متفاوت شود. کرواسی در حالی مقاومت کرد که در دو بازی قبلی خود هم 120 دقیقه بازی کرده بود و از سوی دیگر ویدا، دفاع آخر آن ها نیز از شرایط روانی مناسبی برخوردار نبود.

اما انگلیس می توانست با ادامه روند خود در نیمه اول یا استفاده بهتر از موقعیت ها خیلی زود کار یاران مودریچ را تمام کند؛ چیزی که حالا حسرت آن ها است!

تصویر زیر لحظه ای است که غیرقابل پیش بینی ترین گزینه ممکن انگلیس را با یک ضربه کاشته پیش انداخت؛ لحظه آغاز رویا.. رویایی که دو ساعت بعد نقش بر آب شده بود!

10

تیم ملی انگلیس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر