کد خبر: 641685 A

کمیته تعیین وضعیت رای خود را درخصوص پرونده سامان آقا زمانی اعلام کرد.

به گزارش ایلنا ، کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال باشگاه  نفت تهران را به پرداخت مبلغ 1/500/000/000 ریال در خصوص پرونده سامان آقازمانی محکوم کرد.

همچنین مبلغ 30/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق سامان آقازمانی رای صادره غیر قطعی  و در مهلت 7 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون  است.

ضمنا  در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده درمهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ دادنامه های قطعی شده ، با درخواست متقاضی، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می شود.

نفت تهران سامان آقازمانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر