کد خبر: 640907 A

کمیته تعیین وضعیت آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش ایلنا،کمیته تعیین وضعیت آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه اعلام کرد.

 آرای صادر شده از سوی کمیته تعیین وضعیت ، به شرح  زیر است:

شکایت رضا اسدی از باشگاه فرهنگی ورزشی نفت تهران

پرداخت مبلغ 240/000/000 ریال بابت قرارداد 4/800/000 ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق رضا اسدی (غیرقطعی)

شکایت  عباس نعمتی از باشگاه فرهنگی ورزشی نفت تهران

پرداخت مبلغ 869/000/000 ریال بابت قرارداد 17/380/000ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق عباس نعمتی (غیرقطعی)

شکایت ایمان سلیمی از علیرضا نیکومنش

دعوی مطروحه رد و پرونده مختومه شد. (غیرقطعی)

شکایت میلاد شعبانلو از باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان

پرداخت مبلغ 262/000/000ریال بابت قرارداد 5/240/000 ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق میلاد شعبانلو (غیرقطعی)

آرای غیر قطعی  در مهلت 7 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون می باشند. ضمنا  در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده در مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ دادنامه های قطعی شده ، با درخواست متقاضی ، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می شود.

 

کمیته تعیین وضعیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر