کد خبر: 568468 A

کمیته مسابقات برنامه نیم فصل دوم لیگ دسته اول در فصل ۹۷-۹۶ را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، برنامه نیم فصل دوم لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:


هفته هجدهم ‌
یکشنبه۱۷ دی ۹۶‌
ماشین سازی تبریز- نفت مسجد سلیمان-  ساعت  ‌ ‌۱۴ ‌-- ورزشگاه بنیان دیزل ‌تبریز ‌
شهرداری ماهشهر -راه آهن تهران ‌ ‌۱۴‌- ورزشگاه شهدا ‌ ماهشهر ‌ خوزستان ‌
آینده سازان برق جدید شیراز -ملوان ‌بندرانزلی ‌۱۴‌- ورزشگاه شهید دستغیب ‌ شیراز ‌ ‌
اکسین البرز- گل گهر سیرجان ‌ ‌۱۴‌- ورزشگاه انقلاب کرج البرز
مس کرمان -شهرداری تبریز ‌۱۴‌- ورزشگاه امام علی ‌ کرمان کرمان
نساجی مازندران- ایرانجوان بوشهر ‌ ‌۱۴‌- ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر
مس رفسنجان -خونه به خونه مازندران ‌ ‌۱۴‌- ورزشگاه شهدا رفسنجان کرمان
صبای قم- آلومینیوم اراک ‌ ‌۱۴‌- ورزشگاه یادگار امام ‌ قم ‌
بادران تهران- فجر سپاسی شیراز ‌۱۴‌- ورزشگاه کارگران تهران
 

هفته نوزدهم
یکشنبه۲۴ دی ۹۶‌
نفت مسجد سلیمان -صبای قم - ساعت ‌۱۴‌- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
فجر سپاسی شیراز- ماشین سازی تبریز- ساعت ‌- ورزشگاه نوزدهم شهید دستغیب ‌شیراز ‌
ایرانجوان بوشهر -بادران تهران ‌- ساعت- ورزشگاه نوزدهم شهید بهشتی ‌بوشهر ‌
آلومینیوم اراک- مس رفسنجان  ‌- ساعت ‌۱۴‌- ورزشگاه امام خمینی اراک ‌
خونه به خونه مازندران- مس کرمان  ‌- ساعت ‌۱۴‌- ورزشگاه هفتم تیر ‌بابل ‌
گل گهر سیرجان- نساجی مازندران  - ساعت ‌ ‌۱۴‌- ورزشگاهاختصاصی گل ‌گهر سیرجان
راه آهن تهران- آینده سازان برق جدید ‌شیراز- ساعت   ‌ ‌۱۴‌ نوزدهم راه آهن(اکباتان)‌ تهران ‌
شهرداری تبریز -شهرداری ماهشهر ‌- ساعت ‌۱۴‌- ورزشگاه اختصاصی شهرداری ‌ تبریز
ملوان بندرانزلی- اکسین البرز ‌ ‌۱۴‌- ساعت- ورزشگاه تختی انزلی ‌
 

هفته بیستم
یکشنبه اول بهمن ۹۶‌
ماشین سازی تبریز -گل گهر سیرجان – ساعت ‌۱۴‌- ورزشگاه بنیان دیزل ‌ تبریز ‌
نفت مسجد سلیمان -ایرانجوان بوشهر ‌– ساعت‌۱۴‌ ‌- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
آینده سازان برق جدید شیراز -  – ساعت ‌۱۴‌‌- ورزشگاه شهید دستغیب ‌ شیراز ‌
اکسین البرز - شهرداری تبریز ‌ ساعت ‌۱۴ ‌- ورزشگاه انقلاب ‌ کرج ‌
مس کرمان -  راه آهن تهران– ساعت ‌۱۴‌‌- ورزشگاه امام علی ‌ کرمان ‌
نساجی مازندران -  آلومینیوم اراک– ساعت ‌۱۴‌‌- ورزشگاه شهید وطنی ‌ قائم شهر ‌
مس رفسنجان -  فجر سپاسی شیراز– ساعت ‌۱۴‌‌- ورزشگاه شهدا رفسنجان ‌
صبای قم -  خونه به خونه مازندران– ساعت ‌۱۴‌‌- ورزشگاه یادگار امام ‌ قم ‌
بادران تهران- ملوان بندرانزلی– ساعت ‌۱۴‌- ورزشگاه کارگران ‌ تهران ‌
 

هفته بیست و یکم ‌
یکشنبه ۸ بهمن ۹۶‌
شهرداری ماهشهر -   مس رفسنجان – ساعت۱۴‌– ورزشگاه  شهدا ماهشهر ‌
فجر سپاسی شیراز -  نفت مسجد سلیمان– ساعت۱۴– ورزشگاه شهید دستغیب ‌ شیراز ‌
ایرانجوان بوشهر -   ماشین سازی تبریز ‌– ساعت۱۴– ورزشگاه شهید بهشتی ‌ بوشهر ‌
آلومینیوم اراک -  بادران تهران– ساعت۱۴– ورزشگاه امام خمینی ‌ اراک ‌
خونه به خونه مازندران -   نساجی ‌مازندران– ساعت۱۴– ورزشگاه هفتم تیر بابل
گل گهر سیرجان -   مس کرمان– ساعت۱۴– ورزشگاه اختصاصی ‌ سیرجان
راه آهن تهران -   اکسین البرز– ساعت۱۴– ورزشگاه راه آهن(اکباتان)‌ تهران ‌
شهرداری تبریز -   آینده سازان برق جدید شیراز– ساعت۱۴– ورزشگاه اختصاصی شهرداری ‌ تبریز
ملوان بندرانزلی- صبای قم– ساعت۱۴ – ورزشگاه تختی ‌ انزلی
 

هفته بیست و دوم
شنبه۱۴ بهمن ۹۶‌
ماشین سازی تبریز -   راه آهن تهران- ساعت۱۴‌ ‌– ورزشگاه بنیان دیزل ‌ تبریز ‌
فجر سپاسی شیراز -  خونه به خونه ‌مازندران- ساعت۱۴– ورزشگاه شهید دستغیب ‌ شیراز ‌
اکسین البرز - آینده سازان برق جدید ‌شیراز- ساعت۱۴– ورزشگاه انقلاب ‌ کرج ‌
مس کرمان -  ملوان بندرانزلی ‌- ساعت۱۴– ورزشگاه امام علی ‌ کرمان ‌
نساجی مازندران -  شهرداری ماهشهر- ساعت۱۴– ورزشگاه شهید وطنی ‌ قائم شهر ‌
مس رفسنجان -  گل گهر سیرجان- ساعت۱۴ – ورزشگاه شهدا رفسنجان ‌
صبای قم- ایرانجوان بوشهر- ساعت۱۴– ورزشگاه یادگار امام ‌ قم ‌
بادران تهران- شهرداری تبریز- ساعت۱۴– ورزشگاه کارگران ‌ تهران ‌
نفت مسجد سلیمان -  آلومینیوم اراک- ساعت۱۴:۱۵ – ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
 

هفته بیست و سوم
دوشنبه۲۳ بهمن ۹۶‌
راه آهن تهران -  بادران تهران – ساعت ‌۱۴‌- ورزشگاه راه آهن(اکباتان)‌ تهران ‌
خونه به خونه مازندران -  نفت مسجد ‌سلیمان– ساعت ‌۱۴ - ورزشگاه هفتم تیر بابل
آینده سازان برق جدید شیراز –   مس ‌کرمان– ساعت ‌۱۴‌- ورزشگاه دستغیب ‌ شیراز ‌
گل گهر سیرجان -   صبای قم ‌– ساعت ‌‌۱۴‌- ورزشگاه اختصاصی ‌ سیرجان
شهرداری تبریز -   مس رفسنجان– ساعت ‌ ‌۱۴‌- ورزشگاه اختصاصی شهرداری ‌ تبریز
ملوان بندرانزلی -   نساجی مازندران– ساعت ‌ ‌۱۴‌- ورزشگاه تختی ‌ انزلی
آلومینیوم اراک -    ماشین سازی تبریز– ساعت ‌ ‌۱۴‌- ورزشگاه امام خمینی ‌ اراک ‌
ایرانجوان بوشهر -   فجر سپاسی شیراز ‌– ساعت ‌‌۱۴:۱۵‌- ورزشگاه بهشتی ‌ بوشهر ‌
شهرداری ماهشهر- اکسین البرز– ساعت ‌ ‌۱۴:۱۵‌ ‌- ورزشگاه شهدا ماهشهر ‌
 

هفته بیست و چهارم
یکشنبه۲۹ بهمن ۹۶‌
بادران تهران - گل گهر سیرجان - ساعت ‌۱۴‌‌- ورزشگاه کارگران ‌ تهران ‌
ماشین سازی تبریز -  شهرداری تبریز- ساعت ‌۱۴‌‌- ورزشگاه بنیان دیزل ‌ تبریز ‌
فجر سپاسی شیراز -   آلومینیوم اراک- ساعت ‌۱۴‌‌- ورزشگاه شهید دستغیب ‌ شیراز ‌
مس کرمان- شهرداری ماهشهر- ساعت ‌۱۴‌‌- ورزشگاه امام علی ‌ کرمان ‌
نساجی مازندران -  اکسین البرز- ساعت ‌۱۴‌‌- ورزشگاه شهید وطنی ‌ قائمشهر ‌
مس رفسنجان -  ملوان بندرانزلی- ساعت ‌۱۴‌‌- ورزشگاه شهدا رفسنجان ‌
صبای قم -  آینده سازان برق جدید ‌شیراز- ساعت ‌۱۴‌‌- ورزشگاه یادگار امام ‌ قم ‌
نفت مسجد سلیمان –  راه آهن تهران- ساعت ‌۱۴:۳۰‌‌- ورزشگاه شهید بهنام ‌محمدی مسجدسلیمان
ایرانجوان بوشهر -  خونه به خونه ‌مازندران- ساعت ‌۱۴:۳۰‌- ورزشگاه ‌ شهید بهشتی بوشهر ‌
 

هفته بیست و پنجم
یکشنبه۶ اسفند ۹۶‌
راه آهن تهران -   مس رفسنجان – ساعت ‌۱۴:۱۵‌ ‌- ورزشگاه راه آهن(اکباتان)‌ تهران ‌
شهرداری تبریز –   نساجی مازندران– ساعت ‌ ‌۱۴:۱۵‌- ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
ملوان بندرانزلی- نفت مسجد سلیمان– ساعت ‌۱۴:۱۵‌- ورزشگاه تختی ‌ انزلی
خونه به خونه  مازندران -   بادران تهران– ساعت ‌۱۴:۱۵‌- ورزشگاه هفتم تیر بابل
گل گهر سیرجان -    فجر سپاسی شیراز– ساعت ‌۱۴:۱۵‌- ورزشگاه اختصاصی ‌ سیرجان
آینده سازان برق جدید شیراز - ماشین سازی ‌تبریز– ساعت ‌۱۴:۱۵‌- ورزشگاه شهید دستغیب ‌ شیراز ‌
اکسین البرز -   مس کرمان– ساعت ‌۱۴:۱۵‌- ورزشگاه انقلاب ‌ کرج ‌
آلومینیوم اراک -   ایرانجوان بوشهر– ساعت ‌۱۴:۱۵‌- ورزشگاه امام خمینی ‌ اراک ‌
شهرداری ماهشهر -  صبای قم– ساعت ‌۱۴:۴۵‌ - ورزشگاه شهدا ماهشهر ‌
 

هفته بیست و ششم
یکشنبه۱۳ اسفند ۹۶‌
ماشین سازی تبریز -  خونه به خونه  ‌مازندران - ساعت ‌۱۴:۳۰‌‌- ورزشگاه بنیان دیزل ‌ تبریز ‌
بادران تهران -  آینده سازان برق جدید ‌شیراز- ساعت ‌۱۴:۳۰‌‌- ورزشگاه کارگران ‌ تهران ‌
صبای قم -  راه آهن تهران- ساعت ‌۱۴:۳۰‌‌- ورزشگاه یادگار امام ‌ قم ‌
آلومینیوم اراک -   ملوان بندرانزلی- ساعت ‌۱۴:۳۰‌‌- ورزشگاه امام خمینی ‌ اراک ‌
فجر سپاسی شیراز -   شهرداری ماهشهر- ساعت ‌۱۴:۳۰‌‌- ورزشگاه دستغیب ‌ شیراز ‌
مس رفسنجان -  اکسین البرز- ساعت ‌۱۴:۳۰‌‌- ورزشگاه شهدا رفسنجان ‌
نساجی مازندران -  مس کرمان- ساعت ‌۱۴:۳۰‌‌- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
نفت مسجد سلیمان -  شهرداری تبریز- ساعت ‌۱۵‌‌- ورزشگاه شهید بهنام ‌محمدی مسجدسلیمان
ایرانجوان بوشهر - گل گهر سیرجان- ساعت ‌۱۵‌- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر ‌
 

هفته بیست و هفتم
یکشنبه۲۰ اسفند ۹۶‌
آینده سازان برق جدید شیراز –   نساجی ‌مازندران - ساعت ‌۱۴:۴۵‌- ورزشگاه شهید دستغیب ‌ شیراز ‌
شهرداری تبریز- صبای قم- ساعت ‌۱۴:۴۵‌‌- ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
خونه به خونه  مازندران -   آلومینیوم ‌اراک- ساعت ‌۱۴:۴۵‌ ‌- ورزشگاه هفتم تیر بابل
راه آهن تهران -   فجر سپاسی شیراز- ساعت ‌۱۴:۴۵‌‌- ورزشگاه راه آهن(اکباتان)‌ تهران ‌
اکسین البرز -   ماشین سازی تبریز- ساعت ‌۱۴:۴۵‌‌- ورزشگاه انقلاب ‌ کرج ‌
ملوان بندرانزلی -   ایرانجوان  بوشهر- ساعت ‌۱۴:۴۵‌‌- ورزشگاه بیست و هفتم تختی ‌ انزلی
گل گهر سیرجان -    نفت مسجد سلیمان- ساعت ‌۱۴:۴۵‌‌- ورزشگاه اختصاصی ‌ سیرجان
مس کرمان -   مس رفسنجان- ساعت ‌۱۴:۴۵‌‌- ورزشگاه امام علی ‌ کرمان ‌
شهرداری ماهشهر -  بادران تهران- ساعت ‌۱۵:۱۵‌‌- ورزشگاه شهدا ماهشهر ‌
 

هفته بیست و هشتم
شنبه۲۶ اسفند ۹۶‌
مس رفسنجان –  نساجی مازندران – ساعت ‌۱۵‌- ورزشگاه شهدا رفسنجان ‌
ماشین سازی تبریز -  ملوان بندرانزلی- ساعت ‌۱۵‌ ‌- ورزشگاه بنیان دیزل ‌ تبریز ‌
فجر سپاسی شیراز -   آینده سازان برق جدید ‌شیراز- ساعت ‌۱۵‌- ورزشگاه شهید دستغیب ‌ شیراز ‌
صبای قم -   مس کرمان- ساعت ‌۱۵‌- ورزشگاه یادگار امام ‌ قم ‌
بادران تهران -   اکسین البرز- ساعت ‌۱۵‌- ورزشگاه کارگران ‌ تهران ‌
خونه به خونه  مازندران -  گل گهر ‌سیرجان- ساعت ‌۱۵‌- ورزشگاه هفتم تیر ‌ بابل ‌
آلومینیوم اراک -  شهرداری تبریز- ساعت ‌۱۵‌- ورزشگاه امام خمینی ‌ اراک ‌
ایرانجوان بوشهر -  راه آهن تهران- ساعت ‌۱۵:۱۵‌- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر ‌
نفت مسجد سلیمان- شهرداری ماهشهر- ساعت ‌۱۵:۱۵‌ ‌- ورزشگاه شهید بهنام ‌محمدی مسجدسلیمان
 

هفته بیست و نهم
پنجشنبه ۹ فروردین ۹۷‌
راه آهن تهران -    خونه به خونه  ‌مازندران- ساعت ‌۱۶‌‌- ورزشگاه راه آهن(اکباتان)‌ تهران ‌
آینده سازان برق جدید شیراز -   مس ‌رفسنجان- ساعت ‌۱۶‌‌- ورزشگاه شهید دستغیب ‌ شیراز ‌
اکسین البرز –   صبای قم- ساعت ‌۱۶‌‌- ورزشگاه انقلاب ‌ کرج ‌
مس کرمان- نفت مسجد سلیمان- ساعت ‌۱۶‌‌- ورزشگاه امام علی ‌ کرمان
نساجی مازندران -   بادران تهران- ساعت ‌۱۶‌‌- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
گل گهر سیرجان -   آلومینیوم اراک- ساعت ‌۱۶‌‌- ورزشگاه اختصاصی ‌ سیرجان
ملوان بندرانزلی -   فجر سپاسی شیراز- ساعت ‌۱۶‌‌- ورزشگاه تختی ‌ انزلی
شهرداری تبریز -    ایرانجوان  بوشه- ساعت ر ‌۱۶‌‌- ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
شهرداری ماهشهر -   ماشین سازی تبریز- ساعت ‌۱۶:۳۰‌- ورزشگاه شهدا ماهشهر ‌
 

هفته سی ام
چهارشنبه۱۵ فروردین ۹۷‌
بادران تهران -  مس رفسنجان - ساعت ‌۱۶:۱۵‌-ورزشگاه کارگران ‌ تهران ‌
صبای قم –  نساجی مازندران- ساعت ‌۱۶:۱۵‌ ‌-ورزشگاه یادگار امام ‌ قم ‌
ماشین سازی تبریز -   مس کرمان- ساعت ‌۱۶:۱۵‌ ‌-ورزشگاه بنیان دیزل ‌ تبریز ‌
گل گهر سیرجان -   ملوان بندرانزلی- ساعت ‌۱۶:۱۵‌ ‌-ورزشگاه اختصاصی سیرجان
فجر سپاسی شیراز -  اکسین البرز- ساعت ‌۱۶:۱۵‌-ورزشگاه شهید دستغیب ‌ شیراز ‌
آلومینیوم اراک -   راه آهن تهران- ساعت ‌۱۶:۱۵‌-ورزشگاه امام خمینی ‌ اراک ‌
خونه به خونه  مازندران -   شهرداری ‌تبریز- ساعت ‌۱۶:۱۵‌ ‌-ورزشگاه هفتم تیر ‌ بابل ‌
ایرانجوان بوشهر- شهرداری ماهشهر- ساعت ‌۱۶:۳۰‌ ‌-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر ‌
نفت مسجد سلیمان -  آینده سازان برق جدید ‌شیراز ‌- ساعت ‌۱۶:۴۵‌ -ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
 

هفته سی و یکم
سه ‌شنبه۲۱ فروردین ۹۷‌
اکسین البرز- نفت مسجد سلیمان - ساعت ‎۱۶:۳۰‎‌- ورزشگاه انقلاب ‌ کرج ‌
ملوان بندرانزلی -    خونه به خونه  ‌مازندران- ساعت ‎۱۶:۳۰‎‌- ورزشگاه تختی ‌ انزلی
نساجی مازندران -    ماشین سازی تبریز- ساعت ‎۱۶:۳۰‎ ‌- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
مس رفسنجان -   صبای قم- ساعت ‎۱۶:۳۰‎‌- ورزشگاه شهدا ‌ رفسنجان
شهرداری تبریز -   فجر سپاسی شیراز- ساعت ‎۱۶:۳۰‎‌- ورزشگاه اختصاصی شهرداری  ‌ تبریز
راه آهن تهران -    گل گهر سیرجان- ساعت ‎۱۶:۳۰‎‌- ورزشگاه راه آهن(اکباتان)‌ تهران ‌
آینده سازان برق جدید شیراز -  ایرانجوان  ‌بوشهر- ساعت ‎۱۶:۳۰‎ ‌- ورزشگاه شهید دستغیب ‌ شیراز ‌
شهرداری ماهشهر -   آلومینیوم اراک- ساعت ‎۱۷‎‌ - ورزشگاه شهدا ماهشهر ‌
 

هفته سی و دوم
سه شنبه۲۸ فروردین ۹۷‌
ماشین سازی تبریز -   مس رفسنجان- ساعت ‌۱۷‌- ورزشگاه بنیان دیزل ‌ تبریز ‌
نفت مسجد سلیمان -  نساجی مازندران- ساعت ‌۱۷‌‌- ورزشگاه سی و ‌دوم شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
فجر سپاسی شیراز -   مس کرمان- ساعت ‌۱۷‌‌- ورزشگاه سی و ‌دوم شهید دستغیب ‌ شیراز ‌
ایرانجوان بوشهر -  اکسین البرز- ساعت ‌۱۷‌‌- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر ‌
آلومینیوم اراک - آینده سازان برق جدید ‌شیراز- ساعت‌- ورزشگاه سی و ‌دوم امام خمینی ‌ اراک ‌
گل گهر سیرجان -   شهرداری تبریز- ساعت ‌۱۷‌‌- ورزشگاه اختصاصی سیرجان
بادران تهران -   صبای قم- ساعت ‌۱۷‌‌- ورزشگاه کارگران ‌ تهران ‌
ملوان بندرانزلی -   راه آهن تهران- ساعت ‌۱۷‌‌- ورزشگاه تختی ‌ انزلی
خونه به خونه  مازندران- شهرداری ماهشهر- ساعت ‌۱۷‌‌- ورزشگاه هفتم تیر ‌ بابل ‌
 

هفته سی و سوم
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۹۷‌
شهرداری ماهشهر -    ملوان بندرانزلی ‌- ساعت ‌۱۷‌- ورزشگاه شهدا ماهشهر ‌
آینده سازان برق جدید شیراز -  گل گهر ‌سیرجان- ساعت ‌۱۷‌‌- ورزشگاه شهید دستغیب ‌ شیراز ‌
اکسین البرز -    خونه به خونه  مازندران- ساعت ‌۱۷‌‌- ورزشگاه انقلاب ‌ کرج ‌
مس کرمان -   آلومینیوم اراک- ساعت ‌۱۷‌‌- ورزشگاه امام علی ‌ کرمان
نساجی مازندران -    فجر سپاسی شیراز- ساعت ‌۱۷‌‌- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
صبای قم -     ماشین سازی تبریز- ساعت ‌۱۷‌‌- ورزشگاه یادگار امام ‌ قم
شهرداری تبریز -    راه آهن تهران- ساعت ‌۱۷‌‌- ورزشگاه اختصاصی شهرداری ‌ تبریز  ‌
مس رفسنجان -    ایرانجوان  بوشهر- ساعت ‌۱۷‌‌- ورزشگاه شهدا ‌ رفسنجان
بادران تهران- نفت مسجد سلیمان - ساعت ‌۱۷‌‌- ورزشگاه کارگران تهران ‌
 

هفته سی و چهارم
دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۷‌
ماشین سازی تبریز -   بادران تهران- ساعت ‌۱۷‌‌- ورزشگاه بنیان دیزل ‌ تبریز ‌
نفت مسجد سلیمان -  مس رفسنجان- ساعت ‌۱۷‌‌- ورزشگاه شهید بهنام ‌محمدی مسجدسلیمان
فجر سپاسی شیراز -   صبای قم- ساعت ‌۱۷‌‌- ورزشگاه شهید دستغیب ‌ شیراز ‌
ایرانجوان بوشهر -  مس کرمان- ساعت ‌۱۷‌‌- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر ‌
آلومینیوم اراک -   اکسین البرز- ساعت ‌۱۷‌‌- ورزشگاه امام خمینی ‌ اراک ‌
خونه به خونه  مازندران -  آینده سازان برق جدید ‌شیراز- ساعت ‌۱۷‌‌- ورزشگاه هفتم تیر ‌ بابل ‌
راه آهن تهران -   نساجی مازندران- ساعت ‌۱۷‌‌- ورزشگاه راه آهن ‌‌(اکباتان) ‌ تهران ‌
ملوان بندرانزلی -  شهرداری تبریز- ساعت ‌۱۷‌‌- ورزشگاه تختی ‌ انزلی
گل گهر سیرجان- شهرداری ماهشهر- ساعت ‌۱۷‌- ورزشگاه اختصاصی سیرجان

نفت مسجد سلیمان لیگ دسته اول فوتبال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر