کد خبر: 555903 A

آرای تعیین وضعیت بازیکنان اعلام شد

کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال، آرای خود را در مورد پرونده‌های دعاوی مطالبه وجه مطروحه اعلام کرد

به گزارش ایلنا کمیته تعیین وضعیت بازیکنان پس از بررسی مدارک و مستندات واصله در خصوص دعاوی مطالبه وجه، به شرح زیر رأی داد.

1- درخصوص دعوی مطالبه وجه هیئت فوتبال استان تهران از باشگاه پرسپولیس بابت هزینه‌های توپ جمع کن‌ها، عوامل برانکارد و برگزاری مسابقات  لیگ برتر (جام خلیج فارس 96-95) که تیم پرسپولیس میزبان بوده است، این باشگاه محکوم به پرداخت مبلغ 96/800/000 ریال در حق هیئت فوتبال استان تهران شد. این رأی قطعی است.

2- دعوی مطالبه وجه هیئت فوتبال استان تهران از باشگاه استقلال بابت هزینه های توپ جمع کن ها، عوامل برانکارد و برگزاری مسابقات  لیگ  برتر (جام خلیج فارس 96-95) که تیم استقلال میزبان بوده است، این باشگاه نیز محکوم به پرداخت مبلغ 96/000/000 ریال در حق هیئت فوتبال استان تهران شد. رأی صادره قطعی است.

3- در پرونده دعوی رویا ظفری به طرفیت باشگاه ماشین سازی تبریز بابت فصل های 93-92 و 94-93 ، باشگاه مذکور محکوم به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت قرارداد دو فصل یاد شده و مبلغ 1/000/000 ریال به عنوان هزینه رسیدگی  شد. این رأی قطعی است.

4- در مورد شکایت میلاد نوری از باشگاه سیاه‌جامگان  مبنی بر مطالبه وجه، کمیته تعیین وضعیت رأی به محکومیت باشگاه فوق به پرداخت مبلغ 1/200/000/000 ریال به عنوان مطالبه وجه ناشی از قرارداد و مبلغ 24/000/000 ریال به عنوان هزینه رسیدگی در حق میلاد نوری محکوم کرد. رأی صادره غیر قطعی است و در مهلت 7 روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف است.

5-باشگاه گیتی پسند اصفهان با توجه به طرح دعوی از سوی مهران امیری بابت مبلغ قرارداد فصول 95-92 ، محکوم به پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال بعنوان مبلغ قرارداد فوق و 10/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق مهران امیری شد. رأی  صادره غیر قطعی است و در مهلت 7 روز پس از ابلاغ ، قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف است.

در صورتی که باشگاه‌های یاد شده  در مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی، نسبت به اجرای مفاد آن و کسب رضایت شکات اقدام نکنند، پرونده به کمیته انضباطی فدراسیون ارجاع خواهد شد.

 

 

باشگاه استقلال گیتی پسند اصفهان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر