کد خبر: 544016 A

اصلاحیه:

هفته پنجم و ششم رقابت‌های لیگ‌ برتر خارج از سالن تیراندازی با کمان در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، هفته پنجم و ششم لیگ برتر خارج از سالن تیراندازی با کمان در رشته‌های ریکرو و کامپوند در دو بخش آقایان و بانوان به میزبانی ذوب آهن اصفهان در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران انجام شد که در پایان تیم های پاس ناجا، پتروکیمیاگر راد، شهرداری بندر عباس و ذوب آهن صدرنشین بخشهای مختلف شدند.

در جدول رده بندی و تا پایان این هفته از مسابقات تیم های برتر هر بخش به شرح زیر معرفی شدند:

ریکرو آقایان: 1- پتروکیمیاگر راد 21 امتیاز 2- پاس ناجا 19 امتیاز 3- آرمان 18 امتیاز  

ریکرو بانوان: 1- شهرداری بندر عباس 21 امتیاز 2- پاس طلایی 20 امتیاز 3- پتروکیمیاگر راد 19 امتیاز

کامپوند آقایان: 1- پاس ناجا 25 امتیاز 2- شهرداری بندرعباس 21 امتیاز 3- پتروکیمیاگر راد 19 امتیاز

کامپوند بانوان: 1- ذوب آهن 16 امتیاز 2- پتروکیمیاگر راد 15 امتیاز 3- شهرداری بندرعباس 14 امتیاز

نتایج هفته پنجم و ششم لیگ برتر تیراندازی با کمان در رشته‌های ریکرو و کامپوند زنان و مردان به شرح زیر است:

هفته پنجم ریکرو مردان

میعاد بروجن ۳  - ۲ شهرداری بندرعباس

هیئت یزد صفر -  ۵ پاس ناجا

نفت امیدیه صفر  -  ۵ پتروکیمیاکرراد

هیئت کیش صفر  -  ۵ آرمان

هیئت کرمان استراحت

هفته ششم ریکرو مردان

میعاد بروجن ۳  - ۲ پاس ناجا

شهرداری بندرعباس صفر  -  ۵ پتروکیمیاگرراد

هیئت یزد صفر  -  ۵ آرمان

نفت امیدیه ۴  -  ۱ هیئت کرمان

هیئت کیش استراحت

هفته پنجم ریکرو بانوان

پاس طلایی ۵  -  صفر هیئت یزد

هیئت کرمان صفر  -  ۵ پتروکیمیاگرراد

آرمان ۳  -  ۲ میثاق مهر

شهرداری بندرعباس ۵  -  صفر هیئت کیش

هفته ششم ریکرو بانوان

پاس طلایی ۲  - ۳ پتروکیمیاگرراد

هیئت یزد ۰ - ۵ میثاق مهر

هیئت کرمان صفر  - صفر هیئت کیش

آرمان ۲  - ۳ شهرداری بندرعباس

هفته پنجم کامپوند مردان

هیئت یزد صفر - ۵ پاس طلایی

دانشگاه آزاد صفر  -  ۵ پتروکیمیاگرراد

پاس ناجا ۴  -  ۱ فولاد مبارکه اصفهان

هیئت کرمان ۱  -  ۴ نفت امیدیه

شهرداری بندرعباس ۵  -  صفر هیئت استان مرکزی

هفته ششم کامپوند مردان

هیئت یزد صفر  - ۵ پتروکیمیاگرراد

پاس طلایی ۱  -  ۴ فولاد مبارکه سپاهان

دانشگاه آزاد  صفر -  ۵ نفت امیدیه

پاس ناجا ۵  -  صفر هیئت استان مرکزی

هیئت کرمان صفر  - ۵ شهرداری بندرعباس

هفته پنجم کامپوند زنان

شهرداری بندرعباس ۳ -  ۲ پتروکیمیاگرراد

بیمه ما ۴  -  ۱ هیئت شهرستان اصفهان

مس کرمان ۴  -  ۱ ذوب آهن

هیئت یزد استراحت

هفته ششم کامپوند زنان

شهرداری بندرعباس ۴  -  ۱ هیئت شهرستان اصفهان

پتروکیمیاگرراد ۲  - ۳ ذوب آهن اصفهان

مس کرمان ۴  -  ۱ هیئت یزد

لیگ تیراندازی با کمان فدراسیون تیراندازی با کمان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر