کد خبر: 427283 A

ایلنا: لیگ آبهای آرام آقایان و بانوان از هفته اول آذرماه در دریاچه آزادی آغاز خواهد شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت فدراسیون قایقرانی، لیگ آبهای آرام در بخش بانوان و آقایان از هفته اول آذرماه آغاز می شود. بر این اساس هفته اول این رقابت ها 3 آذرماه در بخش آقایان و 7 آذرماه در بخش بانوان برگزار می شود.

هفته دوم رقابت های لیگ آبهای آرام نیز 24 آذرماه در بخش آقایان و 2 دی ماه در بخش بانوان در دریاچه آزادی برگزار خواهد شد.

رقابت های لیگ آقایان در 2 هفته اول در مواد کایاک یکنفره 1000، کانوی یکنفره 1000 متر، کایاک دونفره 1000 متر، کانوی دونفره 1000 متر، کایاک چهارنفره 1000 متر، کانوی یکنفره 200 متر، کایاک یکنفره 200 متر، کانوی دونفره 200 متر و کایاک دونفره 200 متر انجام خواهد شد.

لیگ بانوان در 2 هفته اول نیز در مواد کایاک یکنفره 500 متر، کانوی یکنفره 500 متر، کایاک دونفره 500 متر، کانوی دونفره 500 متر، کایاک چهارنفره 500 متر، کانوی یکنفره 200 متر، کایاک یکنفره 200 متر، کانوی دونفره 200 متر و کایاک دونفره 200 متر برگزار می شود.

 

آبهای آرام
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر