کد خبر: 293352 A

برای ایجاد نظم اردویی صورت گرفت؛

ایلنا: سرمربی تیم ملی والیبال ایران در اقدامی جالب تصمیم گرفت ملی‌پوشانی که قوانین دورن اردویی را رعایت نکنند را دلاری جریمه کند.

به گزارش ایلنا، سرمربی تیم ملی والیبال ایران برای ایجاد نظم و انظباط بیشتر در بین بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی و همچنین برخورد با افراد بی‌نظم، جرایم دلاری را برای اردونشینان درنظر گرفت.

در ابلاغیه کواچ به ملی‌پوشان آمده است:

تأخیرها:

1- تمرین : تأخیر آمدن به سالن،‌ تأخیر در حرکت به سمت سالن بوسیله اتوبوس و ...

بار اول: 25 دلار

بار دوم: 50 دلار

بار سوم: 100 دلار

2- جلسات: 15 دلار

غیبت در هر کدام از موارد بالا 200 دلار جریمه خواهد داشت.

موبایل:

استفاده از موبایل در تمرین، جلسه، وعده‌های غذایی 15 دلار

لباس:

در تمرین‌ها و در طول سفر بازیکنان و کادر باید لباس متحدالشکل استفاده کنند، در هتل لباس ایران (رنگ آزاد) در صورت عدم استفاده 15 دلار

تمرین بدون اجازه: هرگونه تمرین بدون هماهنگی سرمربی تیم اعم از بدنسازی،‌استخر، توپی ... 50 دلار

سرمربی تیم حق تغییر در تمامی موارد بالا را دارد.

تیم ملی والیبال ایران اسلوبودان کواچ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر