خبرگزاری کار ایران

| 17:15   

گزارش تصویری نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در بیشکک

نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در بیشکک پیگیری شد.

کد خبر : ۱۳۶۶۹۶۰