خبرگزاری کار ایران

| 18:45   

عنایتی شاگردانش را برای المپیکی شدن به خط کرد (گزارش‌ تصویری)

تمرین سبک و صبحگاهی تیم امید ایران در مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

کد خبر : ۱۳۶۴۰۸۵