استقلال و نساجی در بازی تدارکاتی مقابل هم قرار گرفتند.

کد خبر: 1341757