تمرین امروز استقلال همزمان با بارش باران تهران برگزار شد.

کد خبر: 1336791