تمرین امروز عصر تیم ملی جوانان برگزار شد.

کد خبر: 1334643