کد خبر: 1331883 A

اعلام آرای جدید کمیته وضعیت بازیکنان/ نفت مسجد سلیمان محکوم شد

کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را در خصوص پرونده های مطروحه صادر کرد.

اعلام آرای جدید کمیته وضعیت بازیکنان/ نفت مسجد سلیمان محکوم شد

به گزارش ایلنا، با توجه به شکایت عبدالله حسینی از باشگاه ذوب آهن، این باشگاه به پرداخت 4 میلیارد و 862 میلیون و 541 هزار و 410 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 106 میلیون و 3 هزار و 402 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت سینا خادم پور از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 4 میلیارد و 940 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 107 میلیون و 692 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 560 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت کریم احمدی از باشگاه چوکای تالش، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 700 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 37 میلیون و 60 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت پوریا شوریده ناو از باشگاه شهرداری آستارا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 275 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5 میلیون و 995 هزار بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت حبیب شاکری از باشگاه دریای کاسپین، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 100 میلیون بابت اصل خواسته و مبلغ 23 میلیون و 980 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت نیما انتظاری از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 940 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 64 میلیون و 92 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 560 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت ایمان غلامی از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 76 میلیون و 300 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 500 میلیون ریال قرار صادر کرد.

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

انتهای پیام/
سینا خادم پور نیما انتظاری
نرم افزار موبایل ایلنا
تبلیغات
ارسال نظر