شاگردان گل محمدی زیر نظر یحیی به تمرین پرداختند.

کد خبر: 1329491