تمرین امروز پرسپولیس زیر نظر یحیی گل محمدی برگزار شد.

کد خبر: 1327885