تمرینات امروز تراکتور پس از دو روز استراحت در دو بخش سالن بدنسازی و زمین چمن از سرگرفته شد.

کد خبر: 1327419