اعضای تیم ملی فوتبال به قول خود که نسبت به هوادار نوجوان ایرانی داده بودند وفادار ماندند و او را مهمان ویژه امروز بازیکنان تیم ملی بود.

کد خبر: 1302876