خبرگزاری کار ایران

| 00:12   

فریم به فریم با لحظه مصدومیت علیرضا بیرانوند

سنگربان اصلی تیم ملی فوتبال ایران به دلیل مصدومیت شدید از ناحیه بینی ناچار به تعویض شد.

کد خبر : ۱۳۰۰۷۲۴