کد خبر: 1262664 A

رییس کمیته امور استان هاى فدراسیون فوتبال توضیحاتى در خصوص تغییرات هیات فوتبال استان خوزستان ارائه داد.

به گزارش ایلنا، طهمورث حیدرى در این خصوص گفت: با توجه به مطالبی که برخی در خصوص پایان دوره ریاست هیات استان خوزستان مطرح و آن را برکناری عنوان می کنند لازم است به مواردى اشاره شود.

عضو هیات رییسه و رییس کمیته امور استانها گفت:شأن روسای هیات‌های استانی همیشه مورد مراعات فدراسیون است و به آن توجه جدى داریم چون انتخاب هیات رییسه تمام استان‌ها به صورت دموکراتیک و با مراجعه به آرای عمومی مجمع آنها انجام مى شود اما گاهی مواردی اتفاق میافتد که خارج از اراده فدراسیون است اما در هر حال تصمیم ما با قانونمندی و مراعات اساسنامه هیات هاست.

حیدری گفت:دوره هیات رییسه فوتبال خوزستان دو ماه است به پایان رسیده و قانونگذار در اساسنامه هیات‌ها برای اجازه ادامه کار یک رییس که مدتش تمام شده از لفظ "می تواند" استفاده کرده که الزام ندارد و نمى گوید ضرورتا باید بماند. در اساسنامه و بعد از پایان مهلت ریاست باید مدیرکل ورزش استان فرد جایگزین را پیشنهاد کند و سپس فدراسیون صدور حکم می کند پس تصمیم اولیه را استان اتخاذ می کند و نه فدراسیون.

حیدری در پایان گفت: با توجه به این که کلیه مراحل ابلاغ سرپرست جدید هیات خوزستان مطابق اساسنامه هیات‌های استانی بوده استفاده از لفظ برکناری صحیح نیست، دوره ایشان تمام شده و سرپرست انتخاب شده است.

 

انتهای پیام/
فدراسیون فوتبال ایران طهمورث حيدرى
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر