اولین تمرین تیم امید ایران در بغداد پیش از مصاف دوستانه با عراق برگزار شد.

کد خبر: 1234289