کد خبر: 248634 A

شرکت استیل گداز سینا بهمن ماه سال جاری به بهانه کاهش تولید و بازاریابی این واحد تولیدی را تعطیل و ۳۶ کارگر آن را در ایام پایانی سال با معضل بیکاری روبه رو کرده است.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار همدان از تعطیلی شرکت «استیل گداز سینا» و بیکاری ۳۶ کارگر این واحد تولیدی خبر داد.

«احمد معبودی» در این باره به ایلنا گفت: شرکت استیل گداز سینا در چند روز گذشته به بهانه کاهش تولید و بازاریابی تعطیل شد و ۳۶ کارگر آن را در ایام پایانی سال بیکار شدند.

این فعال کارگری با بیان اینکه پردخت حقوق کارگران این شرکت از ۶ ماه تا یکسال به تاخیر افتاده است گفت: نبود مدیریت کارآمد باعثشده تا این واحد تولیدی به تعطیلی کشیده شود و به صورت اسمی و صوری به شرکت استیل گداز پارس واگذار شود.

معبودی واگذاری صوری این شرکت را موجب بلاتکلیفی کارگران بیکار شده دانست و افزود: هیئت مدیره شرکت استیل گداز سینا مدعی است که با کارگران تسویه حساب کرده است ولی این موضوع سندیت نداشته و از طرف کارگران معتبر نیست.

معبودی خاطرنشان کرد: شرکت استیل گداز سینا سال ۸۷ در شهرک صنعتی بوعلی تاسیس و فعالیت تولیدی خود را آغاز کرده و در حال حاضربا ۳۶ کارگر تعطیل شده است.

کارگران همدان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر