کد خبر: 236458 A

«کارفرما در ‌‌نهایت به جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفته است که خواسته‌ او را به سهامدار اصلی واگن پارس اطلاع می‌دهد».

تجمع صبح امروز ۱۵۰ کارگر واگن پارس در بلوار منتهی به کارخانه با وساطت یک عضو شورای تامین و سرهنگ «مصطفی ویسمه‌ای»، فرمانده انتظامی شهرستان اراک پایان یافت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این دو مقام مسئول همزمان باتجمع امروز کارگران واگن پارسبه کارخانه آمدند و با کارفرما مذاکره کردند.

آنطور که کارگران گزارش داده‌اند فرمانده انتظامی شهرستان اراک در مذاکره با کارفرما خواستار بازگشت به کار «علی درخشنده‌بخت»، رئیس شورای اسلامی کار کارخانه شده است.

کارگران در عین حال گزارش داده‌اند کارفرما در پاسخ این مقام نظامی گفته که اختیاری برای انعقاد قرارداد با آقای درخشنده‌بخت ندارد زیرا قرارگاه تصمیم به اخراج او گرفته است و خودش هم باید این تصمیم را ملغی کند.

بر اساس این گزارش‌ها، کارفرما در ‌‌نهایت به فرمانده انتظامی شهرستان اراک گفته است که خواسته‌ او را به سهامدار اصلی واگن پارس اطلاع می‌دهد.

کارگران همچنین می گویند به این دو مقام مسئول اطلاع داده‌اند که با تغییر مدیر انتظامات واگن پارس، فضای نامناسبی بر کارخانه حاکم شده است و فرمانده نیروی انتظامی قول پیگیری این موضوع را داده است.

گفتنی است کارگران معترض ساعاتی پیش پس از اطلاع از نتایج مذاکره این دو مقام مسئول با کارفرما و به خواسته آنها به کارخانه بازگشتند.

کارگران استان مرکزی کارگران واگن پارس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر