کد خبر: 236359 A

رئیس شوراهای اسلامی کار اصفهان:

«رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان گفت دلیل اخراج محمدصادق نادری از نمایندگان کارگران پیمانی سیمان سپاهان دفاع او از مطالبات صنفی همکارانش است.»

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان گفت دلیل اخراج «محمدصادق نادری» از نمایندگان کارگران پیمانی سیمان سپاهان، دفاع او از مطالبات صنفی همکارانش است.

«احمدرضا معینی» با غیرمنصفانه خواندن اخراج نماینده کارگران پیمانی سیمان سپاهان به ایلنا گفت: آخر و عاقبت هر نماینده کارگری که از حق و مطالبات صنفی کارگران دفاع کند همین است و هیچ نهادی از آنان دفاع نمی‌کند.

او افزود: آقای نادری حق بر گردن جامعه ما دارد چرا که برادر شهید است. خوبیت ندارد که مادر شهید برای پیگیری کارهای فرزندش از این اداره به آن اداره برود. تنها جرم و خلاف آقای نادری دفاع از مطالبات صنفی همکارانش است.

این فعال کارگری در عین حال گفت: متاسفانه اداره کار که تاییدیه نمایندگی کارگران سیمان سپاهان را برای آقای نادری صادر کرده است از او حمایت نمی‌کند.

گفتنی است کارفرما آقای نادری از نمایندگان کارگران پیمانی سیمان سپاهان را در پایان آبان ماه اخراج کرده است. کارگران می‌گویند او بعد از پیگیری مهم‌ترین مطالبه صنفی بیش از ۷۰۰ کارگر پیمانی سیمان سپاهان مبنی بر تبدیل وضعیت قرارداد کار از حالت پیمانی به قرارداد مستقیم اخراج شده است.

کارگران اصفهان سیمان سپاهان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر