کد خبر: 230828 A

اداره تامین اجتماعی یزد به جریان انداختن پروندهٔ بازنشستگی جمعی از کارگران «یزد بافت» را موکول به گرفتن حق بیمه از کارفرما کرده است، در صورتی که اهمال در پرداخت ۴درصد حق بیمه اضافه یا تخلف کارفرماست که نپرداخته و یا تخلف تامین اجتماعی که نظارت نکرده است. این تخلف ارتباطی به کارگران ندارد و نباید باعثشود تامین اجتماعی کارگران را سرگردان کند.

بازنشستگی کارگران کارخانه «یزد باف» در استان یزد به دلیل پرداخت نشدن ۴درصد حق بیمهٔ اضافه کارفرما در مشاغل سخت با مشکلات فراوانی مواجه شده‌ است.

یکی از کارگران این کارخانه درباره دلیل تاخیر پرداخت حق بیمهٔ چهار درصدی از سوی کارفرما، با اشاره به ماده ۱۴ قانون تامین اجتماعی به ایلنا گفت: طبق ماده ۱۴ قانون تامین اجتماعی، کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی، طبق این آیین نامه معادل ۴ درصد میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان آور را که توسط سازمان تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه می‌شود به طور یک جا به سازمان پرداخت کند اما به دلیل کمبود نقدینگی و بدهی شرکت به تامین اجتماعی، این پرداخت‌ها انجام نشده است.

وی در این باره توضیح داد: اداره تامین اجتماعی یزد به جریان انداختن پروندهٔ بازنشستگی جمعی از کارگران «یزد بافت» را موکول به گرفتن حق بیمه از کارفرما کرده است، در صورتی که اهمال در پرداخت ۴درصد حق بیمه اضافه یا تخلف کارفرماست که نپرداخته و یا تخلف تامین اجتماعی که نظارت نکرده است. این تخلف ارتباطی به کارگران ندارد و نباید باعثشود تامین اجتماعی کارگران را سرگردان کند.

گفتنی است طبق ماده ۱۴ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور(تبصره ۲ماده ۷۶)، قانون تامین اجتماعی مصوب هیئت وزیران، کارفرما مکلف به پرداخت ۴درصد میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال کارگران در مشاغل سخت و زیان آور جهت بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی بوده و طبق قانون در مواردی که کارفرما از پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی خودداری کند، اعم از اینکه حق بیمه را پرداخت نکند، این مسئله باعثنمی‌شود که سازمان تأمین اجتماعی نسبت به انجام وظیفهٔ قانونی خود در قبال تعهداتی که به کارگران دارد، کوتاهی کند.

این کارگر قدیمی یزد باف همچنین اضافه کرد: کارگری که ۲۰ سال در این شرکت زحمت کشیده حالا که به مرحلهٔ بازنشستگی رسیده، باید در تامین اجتماعی با این جمله مواجه شود که به دلیل عدم پرداخت سهم اضافه حق بیمه از جانب کارفرمابازنشستگی‌اش معلق شده است در حالیکه تامین اجتماعی به جای اینکه پروندهٔ کارگر را معلق نگه دارد، می‌تواند با اهرم‌هایی که در اختیار دارد حق بیمه را از کارفرما بگیرد.

لازم به ذکر است در چنین شرایطی به استناد آیین نامه ماده ۵۰ سازمان تامین اجتماعی، این سازمان می‌تواند نسبت به دریافت مطالبات کارگران بازنشسته از طریق توقیف اموال کارگاه یا واحد تولیدی یا بستن حساب بانکی یا برداشت از آن بدون حکم دادگاه اقدام نماید.

بازنشستگی پیش از موعد کارگران یزد بازنشستگی سخت و زیان آور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر