کد خبر: 189829 A

نماینده کارگران این مجموعه طرح کرد:

شمار زیادی از این کارگران باید ابتدای سال جاری بازنشسته می‌شدند اما به دلیل آنکه سازمان سابقه کاری سخت و زیان آور آنان محاسبه نمی‌کند، بازنشتسگی‌شان عقب افتاده است.

نماینده کارگران صنایع نساجی کاشان از اجرا نشدن مصوبه دولت مبنی بر محاسبه سابقه کاری سخت و زیان آور برای آندسته از کارگران صنایع نساجی که مشمول بیمه بیکاری شده‌اند، انتقاد کرد.

«محسن رمضانی» در این باره به ایلنا گفت: سازمان تامین اجتماعی مصوبه دولت مبنی بر محاسبه سابقه کاری سخت و زیان آور برای برای آندسته از کارگران صنایع نساجی که مشمول بیمه بیکاری شده‌اند را تا پایان سال ۹۱ اجرا می‌کرد اما از ابتدای سال گذشته به بهانه بار مالی از اجرایش خودداری می‌کند.

وی با اشاره به اختصاص ردیف بودجه - در بودجه سنواتی ۹۳ - به سازمان تامین اجتماعی برای بحثبیمه بیکاری، افزود: مدیرکل سازمان تامین اجتماعی با توجه به این ردیف بودجه به ما قول داده بود مصوبه یاد شده را به محض آغاز سال ۹۳ اجرا می‌کند، اما در حال حاضر که ۴ ماه از ابتدای سال جاری می‌گذرد، هیچ اقدامی از سوی سازمان متبوعش انجام نگرفته است.

این فعال کارگری با بیان اینکه بیشتر ۳۰۰ کارگری که از صنایع نساجی کاشان مشمول بیمه بیکاری شده‌اند حق بیمه اضافی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند، تصریح کرد: شمار زیادی از این کارگران باید ابتدای سال جاری بازنشسته می‌شدند اما به دلیل آنکه سازمان سابقه کاری سخت و زیان آور آنان محاسبه نمی‌کند، بازنشستگی‌شان عقب افتاده است.

نماینده کارگران صنایع نساجی کاشان در پایان اظهار کرد: در حالی که حدود ۸۰ درصد بودجه سازمان تامین اجتماعی محقق شده، مشخص نیست چرا این سازمان به مصوبه دولت بی‌اعتنایی می‌کند.

کارگران اصفهان کارگران نساجی کارگران و سازمان تامبن اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر